პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი ტყავაძე
 • დაბადებით თარიღი : 17.05.1979
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N 3 საშუალო სკოლა თბილისი 1996

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018 წლიდან დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003
  ბიზნესისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2001
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა თბილისი, საქართველო 2000
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 1 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომრბიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 28 მაისიდან მივლინების საფუძველზე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2008 წლიდან გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007-2008

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2018 წლის დეკემბრიდან
  საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია მოსამართლე წევრი 2013-2017
  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი თბილისი, საქართველო 2005-2007
  ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური იურისტი (მთავარი სპეციალისტი) თბილისი, საქართველო 2000-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 18 სექტემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 27 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 25 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 25 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 27 ივნისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 07 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 28 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა 09 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ნდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა; ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება; ქმედების განხორციელების დავალება; 07 თებერვალი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 22 ნოემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების
  ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
  აქტის გამოცემის დავალება
  14 ივნისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებით გაცდენილი პერიოდის შრომითი გასამრჯელოს ანაზღაურება, გამოუყენებლი შვებულების ნატურით ანაზღაურება 23 იანვარი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  დისციპლინური სამართალწარმოება 21 იანვარი 2016 წ. გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68238 GEL 1078 GEL 7851 GEL 77167 GEL 25000 GEL; 8000 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის საბჭოსა და სკოლაში პედაგოგიური საქმიანობის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2019 74324 GEL 940 GEL 11041 GEL 86305 GEL 28000 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის საბჭოსა და სკოლაში პედაგოგიური საქმიანობის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL 704 GEL 3610 GEL 72054 GEL 20000 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის სკოლის პედაგოგისა და საარჩევნო ტრენერის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 11045 GEL 92820 GEL 80200 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის სკოლის პედაგოგისა და UNDP-ის პროექტის ექსპერტის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81218 GEL 1824 GEL 83042 GEL 57700 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის სკოლის პედაგოგისა და UNDP-ის პროექტის ექსპერტის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2015 68018 GEL 68018 GEL 57700 GEL; 30000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2014 67175 GEL 67175 GEL 57700 GEL; 30000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000 GEL 41000 GEL 45000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 15800 GEL; 23795 GEL; 39595 GEL 1800 USD; 8000 USD 15000 USD ხელფასის წყაროები: თბილისის საქალაქო სასამართლო, მცხეთის რაიონული სასამართლო ფინანსური დეკლარაცია
  2011 52384 GEL 52384 GEL 10000 USD 15000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46140 GEL 1050 GEL 47190 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია შპს “მეტროპოლისის” ოპერატორის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2009 39340 GEL 39340 GEL 4000 USD 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 18200 GEL; 5300 GEL; 23500 GEL 12000 USD; 4000 GEL ხელფასის წყაროები: უზენაესი და საქალაქო სასამართლო ფინანსური დეკლარაცია
  2007 14000 GEL; 1500 GEL 15500 GEL ხელფასის წყაროები: ჯანდაცვის სამინისტრო, უზენაესი სასამართლო ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კონკურსში მონაწილეობის შესახებ: ინტერპრესნიუსი ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა