პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ელისო ტუკვაძე
 • დაბადებით თარიღი : 06.08.1976
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №7 საშუალო სკოლა ქუთაისი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ქუთაისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 24 მაისი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006-2016 10 წლის
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2004

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტი კონსულტანტი თბილისი საქართველო 2004-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სსიპ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017-2018
  შ.პ.ს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017-2019
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 63388.43 GEL 444.2 GEL 0.000 63832.63 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 9549 GEL 0.000 70569 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 77795.98 GEL 9738.75 GEL 0.000 87534.73 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 56159.04 GEL 5220 GEL 0.000 61379.04 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 77881.98 GEL 6975 GEL 0.000 84856.98 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74559 GEL 5731.25 GEL 0.000 80290.25 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 47637 GEL 4878 GEL 0.000 52515 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 35035 GEL 0.000 0.000 35035 GEL 0.000 5000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47400 GEL 0.000 0.000 47400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 47370 GEL 0.000 0.000 47370 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 41386 GEL 0.000 0.000 41386 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34000 GEL 0.000 3400 USD 34000 GEL 3400 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საჩუქრის სახით მიღებული სამკაულის ღირებულება. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23447 GEL 0.000 0.000 23447 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 15359 GEL 0.000 0.000 15359 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 2450 GEL 0.000 0.000 2450 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);