პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ბესარიონ ტაბაღუა
 • დაბადებით თარიღი : 01.02.1979
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  პირველი გიმნაზია რუსთავი 1996

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 24 მაისი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2011 გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2011 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2010 გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 6 აგვისტო, 2010 გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 29 ივნისი, 2009 გადაწყვეტილება
  ზუგდიდის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 18 ივნისი, 2009 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სს ”მშენმექანიზაცია” იურისტი თბილისი, საქართველო 2009
  ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა პროკურორი თბილისი, საქართველო 2007
  საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო პროკურორი თბილისი, საქართველო 2005-2007
  საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველო სტაჟიორი პროკურორი თბილისი, საქართველო 2004-2005
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი სტაჟიორი თბილისი, საქართველო 2003-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2007-2009 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 67740 GEL 720 GEL 0.000 98930 GEL 0.000 30470 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 0.000 0.000 81775 GEL 0.000 28600 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81218.75 GEL 0.000 0.000 81218.75 GEL 0.000 33600 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 82018.95 GEL 0.000 0.000 82018.95 GEL 0.000 20000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 81315 GEL 0.000 20000 GEL 101315 GEL 0.000 20000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის ჩუქებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 52610 GEL 0.000 0.000 52610 GEL 0.000 13000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 49655 GEL 0.000 0.000 49655 GEL 0.000 8000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 49369 GEL 0.000 0.000 49369 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 41040 GEL 0.000 0.000 41040 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 24480 GEL 0.000 0.000 24480 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 2000 GEL 0.000 7800 GEL 9800 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული სახელმწიფო გრანტი.

  ფინანსური დეკლარაცია

   

  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სამოქალაქო პროცესში მტკიცების ტვირთის განაწილება მხარეთა შორის საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა (UJG) ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);