პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ტარიელ ტაბატაძე
 • დაბადებით თარიღი : 13.09.1967
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა ადიგენი 1984

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  თბილისის სამრეწველო-ეკონომიკური ტექნიკუმი სამართალმცოდნეობის სპეციალობა თბილისი, საქართველო 1988
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 7 აგვისტო, 2015 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ივლისი, 2014 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 12 დეკემბერი, 2012 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 31 ოქტომბერი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 3 მარტი, 2007 გადაწყვეტილება
  მესტიის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007
  ჭიათურის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2001
  ადიგენის რაიონის სახალხო სასამართლო სხდომის მდივანი 1988-1992

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იურიდიულ-სამართლებრივი მომსახურების ცენტრი იურისტი 1999-2001
  საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო პოლიცია 1995-1999
  ახალციხის შს რაიგანყოფილების საგამოძიებო ქვეგანყოფილება გამომძიებელი 1994-1995
  ადიგენის რაიონის შს განყოფილება გამომძიებელი 1993-1994
  ადიგენის რაიონის ადგილობრივი თვითმმართველობა იურიდიულ საკითხთა სპეციალისტი 1992-1993
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986.51 GEL 0.000 0.000 65986.51 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 0.000 0.000 61020 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 0.000 0.000 74175 GEL 0.000 18000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 GEL 0.000 0.000 73618.75 GEL 0.000 18000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73578.95 GEL 0.000 0.000 73578.95 GEL 755 EUR 11000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 69000.75 GEL 0.000 0.000 69000.75 GEL 6202 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 3800 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 41931 GEL 0.000 0.000 41931 GEL 2217 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45609 GEL 0.000 3600 GEL 49209 GEL 0.000 4000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42470 GEL 0.000 0.000 42470 GEL 0.000 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7982 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 342450 GEL 0.000 0.000 342450 GEL 0.000 7982 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23496 GEL 0.000 0.000 23496 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20170 GEL 0.000 0.000 20170 GEL 0.000 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 9480 GEL 1560 USD 0.000 0.000 9480 GEL 1560 USD 3560 USD 9480 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2004 7363 GEL 2000 USD 0.000 0.000 7363 GEL 2000 USD 5980 GEL 2000 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6300 GEL 0.000 0.000 6300 GEL 6000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6300 GEL 0.000 0.000 6300 GEL 4500 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 5775 GEL 0.000 550 GEL 6325 GEL 3500 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 0.000 0.000 0.000 0.000 2300 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);