პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თეა სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 17.06.1973
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ამ კატეგორიაში ინფომრაცია არ მოიძებნა

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 1-ლი იანვარი გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2010 წლის 1-ლი ნოემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2006-2010 10 წლით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი”, მიკრო-საკრედიტო პროგრამა იურისტ-კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2001-2004
  “საქართველოს საწარმოთა მხარდაჭერის პროექტი” იურისტ-კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2000-2004
  შპს „იურიდიული თანამშრომლობა – სტატუს ქვო” დამფუძნებელი პარტნიორი საქართველო, თბილისი 1999-2006
  საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია წევრი, ადვოკატი საქართველო, თბილისი 1997-2006
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ გატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თანხის დაკისრება 04 ივლისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 84,500 GEL 0 0 84,500 GEL 1859 GEL 2150 USD 50,000 GEL 200,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხელფასიდან დანაზოგის თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84,675 GEL 0 0 84,675 GEL 1830 GEL 1000 USD 50,000 GEL 200,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხელფასიდან დანაზოგის თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 80,000 GEL 0 0 80,000 GEL 0 27,000 GEL 200,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 35,370 GEL 0 0 35,370 GEL 0 120,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 81,019.01 GEL 0 0 81,019.01 GEL 1411 USD 10,000 GEL 45,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 81,315 GEL 0 0 81,315 GEL 0 20,000 GEL 45,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50,100 GEL 2036 USD 4600 GEL 45,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45,400 GEL 2755 GEL 0 48,155 GEL 400 GEL 1050 USD 4600 GEL 45,000 USD “დანაზოგში” ასახულია თეა სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (400 GEL) და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (1050 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,434 GEL 0 0 47,434 GEL 0 6000 GEL 45,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 44,200 GEL 0 0 44,200 GEL 400 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37,280 GEL 0 0 37,280 GEL 900 USD 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 25,200 GEL 0 1700 USD 25,200 GEL 1700 USD 0 41,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 21,763 GEL 0 0 21,763 GEL 0 33,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 18,448 GEL 0 0 18,448 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1650 GEL 0 0 1650 GEL 500 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია თეა სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილის ხელფასიდან დანაზოგის თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა