პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ცისანა სირბილაძე
 • დაბადებით თარიღი : 14.02.1965
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  პატარა ჩაილურის საშუალო სკოლა საგარეჯო

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1993 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი უვადოდ განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მაგისტრი 2016-2017
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2016
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2012 წლის 27 სექტემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2011 წლის 6 ივნისი მივლინება გადაწყვეტილება
  საგარეჯოს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 1999-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სადაზღვევო კომპანია შპს ”ფარი” იურისტი საქართველო, თბილისი 1994
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1999
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება:

  მ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  დავით გარეჯელის სახელობის ჰუმანტარულ-ტექნიკურ ინსტიტუტი საქართველო 1994
  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,987 GEL 0.000 0.000 65,987 GEL 373.93 GEL სესხი 15,300 GEL დანაზოგში ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76,275 GEL 0.000 0.000 76,275 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 56,885.75 GEL 0.000 0.000 56,885.75 GEL 317.18 GEL სესხი 38,500 USD დანაზოგში ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,418.95 GEL 0.000 0.000 74,418.95 GEL 9201 GEL სესხი 38,500 USD დანაზოგში ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73,309 GEL 0.000 0.000 73,309 GEL 20,000 GEL სესხი 38,500 USD სესხი 4000 GEL დანაზოგში ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48,100 GEL 0.000 0.000 48,100 GEL 0.000 სესხი 38,500 USD სესხი 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 38,635 GEL 0.000 0.000 38,635 GEL 0.000 სესხი 38,500 USD სესხი 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 29,888 GEL 0.000 0.000 29,888 GEL 0.000 სესხი 38,500 USD სესხი 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 35,370 GEL 0.000 0.000 35,370 GEL 0.000 სესხი 38,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 32,218 GEL 0.000 0.000 32,218 GEL 0.000 სესხი 38,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 29,469 GEL 0.000 0.000 29,469 GEL 0.000 სესხი 38,500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 18,850 GEL 0.000 0.000 18,850 GEL 4500 GEL 0.000 დანაზოგში ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 13,600 GEL 0.000 0.000 13,600 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 3634.4 GEL 0.000 0.000 3634.4 GEL 2000 GEL 0.000 დანაზოგში ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა