პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : შოთა სირაძე
 • დაბადებით თარიღი : 16.01.1965
 • სასამართლო : ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ხობის N 1 საშუალო სკოლა ხობი 1982

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  აფხაზეთის ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 1987 იურისტის კვალიფიკაცია სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის იანვრიდან უვადოდ დადგენილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო ხობის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატი სასამართლო მაგისტრი მოსამართლე 2018 წლის თებერვლიდან უვადოდ დადგენილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო ხობის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატი სასამართლო მაგისტრი მოსამართლე 2016-2020 3 წლის ვადით დადგენილება
  ხობის რაიონული სასამართლო მოსამართლე/სასამართლოს თავმჯდომარე 1993-2011

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე, ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე საქართველო/ხობი 2014-2015
  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო განყოფილების გამგე; სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების გამგე საქართველო/ხობი 2012-2014
  ხობის ადგილობრივი მმართველობის გამგეობა იურიდიული განყოფილების გამგის თანამდებობაზე. საქართველო/ხობი 1992-1993
  ხობის რაიონული საბჭო საბჭოს აღმასკომის, შრომისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, საორგანიზაციო განყოფილების გამგე საქართველო/ხობი 1987-1991
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება, საარჩევნო დავა 13 ოქტომბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 62,4 GEL 5800 GEL 5800 GEL 11200 GEL დანაზოგში ასახულია საკრედიტოზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2019 60,2 GEL 4800 GEL 4800 GEL 7360 GEL დანაზოგში ასახულია საკრედიტოზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2018 49848 GEL 49848 GEL 2600 GEL 4500 GEL 1885,65 GEL დანაზოგში ასახულია საკრედიტოზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2017 50400 GEL 50400 GEL 1030 GEL 6150 GEL 3883 GEL დანაზოგშია ასახული ექსპრეს ბარათზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2016 48000 GEL 48000 GEL 1651 GEL 3883 GEL დეკლარაცია
  2015 14040.00 GEL 14040 GEL 2784.00 GEL დეკლარაცია
  2014 11840.00 GEL 11840 GEL 2320.00 GEL დეკლარაცია
  2013 5120.00 GEL 5120 GEL 232.00 GEL დეკლარაცია
  2012 5120.00 GEL 5120 GEL 1300.00 GEL დანაზოგში ასახულია ექსპრეს ბარათზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2010 31500.00 GEL 31500 GEL 8880.00 USD დეკლარაცია
  2009 29400.00 GEL 29400 GEL 8880.00 USD დეკლარაცია
  2008 24825 GEL 24825 GEL დეკლარაცია
  2007 27600 GEL 27600 GEL 21000 GEL დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2006 17280 GEL 17280 GEL 1435 GEL დეკლარაცია
  2005 15084 GEL 15084 GEL 3000 GEL დეკლარაცია
  2004 6965 GEL 3630 GEL 10630 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია სახელწმიფო ფონდის გრანტიდან მიღებული თანხა დეკლარაცია
  2003 6290 GEL 6290 GEL დეკლარაცია
  2002 5260 GEL 5260 GEL დეკლარაცია
  2001 5560 GEL 5560 GEL დეკლარაცია
  2000 3690 GEL 3690 GEL დეკლარაცია
  1999 2400 GEL 2400 GEL 3000 GEL დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  1998 540 GEL 1900 GEL 2440 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია საჩუქრით მიღებული თანხა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება