პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : პაატა სილაგაძე
 • დაბადებით თარიღი : 10.11.1976
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : საგამოძიებო კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ნ.მუსხელიშვილის სახელობის N55 საშუალო სკოლა თბილისი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის საქმეთა პალატა პალატის წევრი/ მოსამართლე 2008-2019

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტი კონსულტანტი და უფროსი კონსულტანტი საქართველო, შუახევი 2004-2006
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ქრთამის აღება, სასამხურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონოდ შემოტანა 18 მარტი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების გამოყენება 12 მარტი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 40008,7 GEL 43536,6.GEL 431,2. GEL 31565,6 GEL 115542,1. GEL 10000. USD 8031,62 USD დანაზოგის გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა და ანაბარი. “ხელფასის” გრაფაში მოცემულია უზესაესი სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება.”აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლების თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “სხვა შემოსავლის” გრაფაში- საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი პროკურორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2018 100980. GEL 100980. GEL 10000. USD დანაზოგის გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2017 122824,04. GEL 651. GEL 123475,04. GEL სესხი, სამომხმარებლო, 15000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ლექტორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. . დეკლარაცია
  2016 113445. GEL 8400. GEL 121845. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოცემულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. . დეკლარაცია
  2015 113161. GEL 1050. GEL. 1489,50. GEL 8400.GEL 124100,5. GEL სესხი, სამომხმარებლო, 15000. GEL სესხი, სამომხმარებლო, 15000. USD “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის თანამდებობაზე და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ლექტორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “სხვა შემოსავლის” გრაფაში- საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი პროკურორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება.
  დეკლარაცია
  2014 111870. GEL 4410. GEL 2640. GEL 8400.GEL 127320. GEL სესხი, სამომხმარებლო, 15000. GEL სესხი, სამომხმარებლო, 15000. USD “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის თანამდებობაზე და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ლექტორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “სხვა შემოსავლის” გრაფაში- საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი პროკურორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება.
  დეკლარაცია
  2013 88175. GEL 5610. GEL. 320. GEL 94105. GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 5000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის თანამდებობაზე და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ლექტორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2012 71350. GEL 4050. GEL 4160. GEL 79560. GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 5000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის თანამდებობაზე და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ლექტორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2011 73500. GEL 73500. GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 5000. GEL ხელფასის გრაფაში მოცემულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2010 67700. GEL 67700. GEL 2000. GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. “ხელფასის” გრაფაში მოცემულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2009 66529,66. GEL 540. GEL 67069,66. GEL 1500. GEL სესხი, საკრედიტო, 17200. GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ხოლო “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოცემულია ნორლაგის ექსპერტის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2008 37114. GEL. 10431. GEL 270. GEL. 5976. GEL 53791. GEL სესხი, სამომხმარებლო, 134.4. GEL “ხელფასის” გრაფაში მოცემულია მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლისა და სასამართლოს თავმჯდომრის, ასევე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოცემულია ნორლაგის ექსპერტის და სადაზღვეო კომპანია ალდაგის კონსულტანტის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2007 36127. GEL 36127. GEL 1500. USD დანაზოგის გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2006 7148. GEL 7782. GEL 14930. GEL 1000. USD “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საქართველოს უმაღლესი საბჭოს უფროსი კონსულტანტის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  გამამართლებელი განაჩენის გამოტანა “ნეტგაზეთი” ბმული
  ლევან მურუსიძე კეთილსინდისიერი მოსამართლე და ადამიანია “რადიო თავისუფლება” ბმული
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ათკაციან სიაში მოხვედრა “ფორმულა” ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა