პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაია სვიანაძე
 • დაბადებით თარიღი : 04.06.1964
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 1987 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 9 აგვისტო, 2010 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 9 ნოემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  ოზურგეთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 10 სექტემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  წყალტუბოს რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 29 ივნისი, 2009 გადაწყვეტილება
  საჩხერის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 18 ივნისი, 2009 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კონსულტანტი 2007
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2007
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების განყოფილებაში წამყვანი სპეციალისტი / ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების განყოფილებაში მთავარი რედაქტორი და განყოფილების გამგის მოადგილე / საოქმო სექტორის უფროსი / სარედაქციო სექტორის უფროსი / სარედაქციო-საგამომცემლო განყოფილების უფროსი / საორგანიზაციო სამსახურის მთავარი რედაქტორი 1996-2007
  ქ. გაგრის სასამართლო სხდომის მდივანი 1995-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2007-2009 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 64440.84 GEL 0.000 0.000 64440.84 GEL 30000 GEL 70.11 EUR 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 60140 GEL 0.000 0.000 60140 GEL 16959,97 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 0.000 75425 GEL 36959,97 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 1600 GEL 1600 GEL 33600 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 0.000 0.000 74419 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73309 GEL 0.000 0.000 73309 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 0.000 0.000 45800 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42355 GEL 0.000 0.000 42355 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45829 GEL 0.000 0.000 45829 GEL 6700 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 40730 GEL 0.000 0.000 40730 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 20610 GEL 0.000 0.000 20610 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 7800 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);