პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო სანდოძე
 • დაბადებით თარიღი : 18.10.1973
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 21 საშუალო სკოლა რუსთავი 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ეკონომიკის, სამართლისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1995
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვლიდან გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლიდან
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005 წლიდან 10 წლის ვადით
  კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 1997-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცი გამგეობის წევრი საქართველო/თბილისი 2019 წლის აგვისტოდან
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 247-ე მუხლის პირველი ნაწილი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი, ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19,180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები. 20 დეკემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ორი ეპიზოდი). 18 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67874,5 GEL 2680 GEL 1600 GEL 3100 USD 72154.50 GEL 3100 USD სესხი, იპოთეკური სესხი , 78500, EUR აკადემიურ საქმიანობაში ასახული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი, სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება და ავტომობილის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. დეკლარაცია
  2019 73,948.68 GEL 2360 GEL 5534,57 GEL 81,843.25 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი , 78500, EUR აკადემიურ საქმიანობაში ასახული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი, სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2018 3488.37 GEL 80,829.13 GEL 1904 GEL 5701.30 GEL 91922.8 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი (2018 წლის 13 ოქტომბერს გადაიფარა ახალი სესხით), 89000, USD სესხი, იპოთეკური სესხი (2017 წლის 15
  ნოემბრის სესხის რეფინანსირება), 78500, EUR
  ხელფასში მითითებულია თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება, აკადემიურ საქმიანობაში ასახული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი, სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 2922 GEL 77,097 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 89000, USD სესხი, სახელფასო სესხი, 10200, GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2016 66,235.96 GEL 1500 GEL 375 GEL 375 GEL 375 GEL 375 GEL 375 GEL 69,610.96 GEL 4010 USD 376 GEL სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 10200, GEL სხვა შემოსავალში ასახულია გერმანიის
  საერთაშორისო
  თანამშრომლობის
  საზოგადოებასა და საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიწვეული ტრენერის ანაზღაურება, დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა
  დეკლარაცია
  2015 53,549.70 GEL 53,549.70 GEL სესხი, სახელფასო სესხი, 30000 GEL დეკლარაცია
  2014 68,385 GEL 800 GEL 64,185 GEL სესხი, სახელფასო სესხი, 30000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2013 46,095 GEL 500 GEL 5000 USD 46,595 GEL 5000 USD 1700 USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თავისუფალი უნვეირსიტეტის ლექტორის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში ასახულია ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2012 48,345 GEL 4000 USD 48,345 GEL 4000 USD 50 USD სხვა შემოსაცალში ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხა, დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2011 52,552 GEL 52,552 GEL 1500 USD სესხი, სახელფასო სესხი, 12795 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2010 47,390 GEL 47,390 GEL 3000 USD სესხი, სახელფასო სესხი, 12795 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2009 41,030 GEL 41,030 GEL 3500 USD სესხი, კრედიტი, 10000 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2008 32,600 GEL 32,600 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 10000 GEL დეკლარაცია
  2007 21,750 GEL 2500 GEL 24,250 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია სახელმძღვანელოს მომზადებისათვის მიღებული ჰონორარი დეკლარაცია
  2006 23,161 GEL 23,161 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 3800 GEL დეკლარაცია
  2005 500 GEL 2845 GEL 1090 GEL 4435 GEL ხელფასში მითითებულია კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება და გრანტის ოდენობა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტში წარდგენილი უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის 10 კანდიდატთან დაკავშირებით კომენტარი ჟურნალისტებთან ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა
  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 21 საშუალო სკოლა რუსთავი 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ეკონომიკის, სამართლისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1995
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვლიდან გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლიდან
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005 წლიდან 10 წლის ვადით
  კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 1997-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცი გამგეობის წევრი საქართველო/თბილისი 2019 წლის აგვისტოდან
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ეს გრაფა იქნება ესეთი, რომ მნახველმა ადვილად აღიქვას ინფორმაცია. აქ გამოვიყენებთ შენს შემოთავაზებულ ცხრილს, თუმცა ამ მოსამართლეზე აღნიშნული ინფორმაცია არ მოიძებნა, ამიტომ ესე შეუვსებელი გამოჩნდეს
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 247-ე მუხლის პირველი ნაწილი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი, ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19,180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები. 20 დეკემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ორი ეპიზოდი). 18 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67874,5 GEL 2680 GEL 1600 GEL 3100 USD 72154.50 GEL 3100 USD სესხი, იპოთეკური სესხი , 78500, EUR აკადემიურ საქმიანობაში ასახული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი, სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება და ავტომობილის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. დეკლარაცია
  2019 73,948.68 GEL 2360 GEL 5534,57 GEL 81,843.25 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი , 78500, EUR აკადემიურ საქმიანობაში ასახული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი, სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2018 3488.37 GEL 80,829.13 GEL 1904 GEL 5701.30 GEL 91922.8 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი (2018 წლის 13 ოქტომბერს გადაიფარა ახალი სესხით), 89000, USD სესხი, იპოთეკური სესხი (2017 წლის 15
  ნოემბრის სესხის რეფინანსირება), 78500, EUR
  ხელფასში მითითებულია თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება, აკადემიურ საქმიანობაში ასახული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ხელფასი, სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 2922 GEL 77,097 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 89000, USD სესხი, სახელფასო სესხი, 10200, GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2016 66,235.96 GEL 1500 GEL 375 GEL 375 GEL 375 GEL 375 GEL 375 GEL 69,610.96 GEL 4010 USD 376 GEL სესხი, საკრედიტო ხელშეკრულება, 10200, GEL სხვა შემოსავალში ასახულია გერმანიის
  საერთაშორისო
  თანამშრომლობის
  საზოგადოებასა და საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიწვეული ტრენერის ანაზღაურება, დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა
  დეკლარაცია
  2015 53,549.70 GEL 53,549.70 GEL სესხი, სახელფასო სესხი, 30000 GEL დეკლარაცია
  2014 68,385 GEL 800 GEL 64,185 GEL სესხი, სახელფასო სესხი, 30000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2013 46,095 GEL 500 GEL 5000 USD 46,595 GEL 5000 USD 1700 USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თავისუფალი უნვეირსიტეტის ლექტორის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში ასახულია ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2012 48,345 GEL 4000 USD 48,345 GEL 4000 USD 50 USD სხვა შემოსაცალში ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხა, დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2011 52,552 GEL 52,552 GEL 1500 USD სესხი, სახელფასო სესხი, 12795 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2010 47,390 GEL 47,390 GEL 3000 USD სესხი, სახელფასო სესხი, 12795 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2009 41,030 GEL 41,030 GEL 3500 USD სესხი, კრედიტი, 10000 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2008 32,600 GEL 32,600 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 10000 GEL დეკლარაცია
  2007 21,750 GEL 2500 GEL 24,250 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია სახელმძღვანელოს მომზადებისათვის მიღებული ჰონორარი დეკლარაცია
  2006 23,161 GEL 23,161 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 3800 GEL დეკლარაცია
  2005 500 GEL 2845 GEL 1090 GEL 4435 GEL ხელფასში მითითებულია კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება და გრანტის ოდენობა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტში წარდგენილი უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის 10 კანდიდატთან დაკავშირებით კომენტარი ჟურნალისტებთან ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა