პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : სალომე სამხარაძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.06.1990
 • სასამართლო : თბილისი საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  თბილისი N23 საჯარო სკოლა თბილისი 2007

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული საქართველო/თბილისი 2016 მაგისტრი
  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/თბილისი 2011 ბაკალავრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2021 წლის ივნისიდან 3 წლის ვადით დადგენილება
  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრაქტიკანტი 2021 მარტიდან-ივნისამდე
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კონსულტანტი 2020-2021
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2016-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2013-2016
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2011-2013
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კანცელარიის განყოფილების სამოქალაქო საქმეთა სექტორის სპეციალისტი 2011 იანვრიდან-სექტემბრამდე
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სტაჟიორი 2010-2011

  სხვა სამუშაო გამოცდილება 

   

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2019 მოსამართლის გამოცდის სერტიფიჯატი
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2018 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერტიფიკატი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  2010 წლის აპრილი-მაისში “სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტში” (USAID).
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  2018 წლის აპრილი-მაისში გაიარა ტრენინგი “ადამიანის უფლებათა სტანდარტების გამოყენება სასამართლო პრაქტიკაში” (USAID)
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 22 აგვისტო, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 1447,2 GEL 18000 GEL 19447,2 gel 5000 GEL 2667 GEL 3035 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის სკოლის მსმენელის შემოსავალი, ხელფასში თბილისის საქალაქო სასამართლოს კონსულტანტი; სესხში ფულადი თანხა-თანამსესხებელი; სხვა ფიზიკური პირისათვის გადასაცემი თანხა (3035 GEL) დეკლარაცია
  2019 18560,34 GEL 2000 GEL 18760,34 gel 3000 GEL 2600 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის სკოლის მსმენელის შემოსავალი, ხელფასში თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე; სესხში ფულადი თანხა-თანამსესხებელი; დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება