პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ციცინო როხვაძე
 • დაბადებით თარიღი : 09.01.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  სკოლა-ლიცეუმი ვანი 2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 23 დეკემბერი დადგენილება
  ოზურგეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2020 წლის 25 მაისიდან უვადოდ დადგენილება
  ოზურგეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2017 წლის მაისი 3 წლის ვადით დადგენილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მაგისტრი 2013-2017
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა სხდომის მდივანი 2008-2011
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი 2008
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა სტაჟირება 2006-2007
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა სტაჟირება 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სპს ,,კვინიკაძე და პარტნიორებში” იურისტი საქართველო/თბილისი 2007-2008
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სტაჟირება ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტში. საქართველო/თბილისი 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მსმენელი 2011-2012 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში . 2011 მოსამართლის გამოცდის სერტიფიკატი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწეობის პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 2007 მოსამართლის თანაშემწის სერტიფიკატი
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით 2006 ადვოკატთა გამოცდის სერტიფიკატი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ევროპის საბჭოს მიერ მხარდაჭერილი სასწავლო პროგრამა ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესახებ”

  თარიღი: 2007

  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი

  დაფინანსების წყარო: –

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მთავარი არხის წინააღმდეგ, მაუწყებლის ინიციატივით გავრეცელებული პოლიტიკური ვიდეო-რგოლები რომელიც არ აკმაყოფილებდა საარჩევნო კოდექსის ნორმებს 2021 წლის 29 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 53947,12 GEL 783,74 GEL 54730,86 gel 47538 USD დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა, ხელფასში ასახულია ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს და თბილისის საქალაქო სასამართლო (783,74 GEL) დეკლარაცია
  2019 59571,43 GEL 59571,43 GEL 10231,5 USD 34817,4 USD დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხები დეკლარაცია
  2018 67875 GEL 67875 GEL 3850 USD 1317,99 GEL დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა 3850 USD და საკრედიტოზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2017 51845,75 GEL 51845,75 GEL 10500 USD დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2016 27040 GEL 27040 GEL 2000 GEL დეკლარაცია
  2015 27965.00 GEL 27965.00 GEL დეკლარაცია
  2014 26702.00 GEL 26702.00 GEL 1547.00 USD დეკლარაცია
  2013 9860.00 GEL 9860.00 GEL დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება