პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ოქროპირიძე
 • დაბადებით თარიღი : 28.09.1984
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ დისევის საშუალო სკოლა გორის რაიონი 2001

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 1 აგვისტო უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 აგვისტოდან 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 02.2015-08.2015
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007-2014

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2011 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სიახლეები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში, ევროპის საბჭოს ინსტიტუციები და ორგანოები
  თარიღი: 23-24 სექტემბერი, 2014
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი, სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,888.8 GEL 0 3167.56 GEL; 3300 USD 69,056.36‬ GEL; 3300 USD 3014.71 GEL; 2000 USD 12,500 GEL; 55,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია შემწეობის სახით მიღებული სოციალური დახმარების თანხა 94.68 ლარი, მივლინებისას მიღებული თანხა 3072.88 ლარი და ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 3300 აშშ დოლარი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 3014.71 ლარი და თამარ ოქროპირიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 2000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 822,68 GEL 61,842.68 GEL 1000.07 GEL; 2000 USD 12,500 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია შვილების დევნილის შემწეობის სახით მიღებული სოციალური დახმარების თანხა 822.68 ლარი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 1000.07 ლარი და თამარ ოქროპირიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 2000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 50,034.16 GEL 0 791.28 GEL; 618.8 USD 50,034.16 GEL; 618.8 USD 1811.28 GEL; 4000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია შვილების დევნილის შემწეობის სახით მიღებული სოციალური დახმარების თანხა 791.28 ლარი და მივლინებისას მიღებული თანხა 618.8 აშშ დოლარი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები: 1807.98 ლარი და 3.3 ლარი. ასევე, თამარ ოქროპირიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 92,327.81 GEL 0 0 92,327.81 GEL 560 GEL; 7000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 560 ლარი და თამარ ოქროპირიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 7000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 40,900 GEL 0 950 GEL 41,850 GEL 7000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის სკოლის მსმენელად ყოფნის პერიოდში სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 5460 GEL 0 9050 GEL 14,510 GEL 0 80,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის სკოლის მსმენელად ყოფნის პერიოდში სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იმყოფებოდა გადაცემაში და ისაუბრა თემაზე: “სამშენებლო სამართალი და პრობლემური ასპექტები” Facebook ბმული
  იგივე გადაცემა, ოღონდ მედიის ვებგვერდის ლინკით მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);