პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლიანა ორკოდაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 21.05.1958
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N3 საშუალო სკოლა თელავი 1975

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1984 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2009 წლის 15 ოქტომბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 9 ოქტომბერი 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2009
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 1998-2005
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მთავარი კონსულტანტი (პლენუმისა და პრეზიდიუმის სამდივნოს უფროსი) 1991-1998
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკისა და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების სექტორის გამგე 1990-1991
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკისა და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების უფროსი კონსულტანტი 1990
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს გამოთვლითი ტექნიკისა და ორგანიზაციის განყოფილების კონსულტანტი 1987-1990
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო განყოფილების სხდომის მდივანი 1986-1987

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი “რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა მიერ სასჯელის დანიშვნის ზოგადი წესების დარღვევისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ დანაშაულთა არასწორი კვალიფიკაციის ზოგიერთი შემთხევის ანალიზი” 2005 ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,980 GEL 0 0 65,980 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 0 61,020 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 0 0 75,425 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,418.95 GEL 0 0 74,418.95 GEL 0 5110 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,525 GEL 0 0 74,525 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,800 GEL 0 0 45,800 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42,415 GEL 0 0 42,415 GEL 0 3048 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,934 GEL 0 0 47,934 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42,470 GEL 0 0 42,470 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40,134 GEL 0 0 40,134 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 37,486 GEL 0 0 37,486 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 27,334 GEL 0 0 27,334 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 25,699 GEL 0 0 25,699 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 13,032.80 GEL 0 0 13,032.80 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2004 10,285.37 GEL 0 2200 USD 10,285.37 GEL; 2200 USD 11,367.17 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია განვითარებისა და რეფორმების ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა 1800 აშშ დოლარი და ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 400 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 8371 GEL 0 2000 USD 8371 GEL; 2000 USD 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია განვითარებისა და რეფორმების ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 9620 GEL 0 0 9620 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 9693 GEL 0 0 9693 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 8360 GEL 0 0 8360 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 4226.22 GEL 0 0 4226.22 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1998 2720 GEL 0 0 2720 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);