პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ონიანი
 • დაბადებით თარიღი : 20.04.1982
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვარი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2010-2018 სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2010 წლის 10 აგვისტო მივლინებით გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2010 გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მოსამართლის რეფერანტი 2007-2009
  თბილისის საოლქო სასამართლო ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2005 წლის თებერვალი
  თბილისის საოლქო სასამართლო ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე საზოგადოებრივ საწყისებზე 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცია გამგეობის წევრი თბილისი, საქართველო 2019 წლის აგვისტოდან
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2018 წლის მარტიდან
  პროკრედიტ ბანკი იურისტ-ადმინისტრატორი 2007 წლის ივნისი-ოქტომბერი
  სანოტარო ბიურო ნოტარიუსის კონსულტანტი 2006-2007
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2010 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 2012 – დღემდე
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა 26 თებერვალი 2018 გადაწყვეტილება
  მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 30 იანვარი, 2015 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 86,561.04 GEL 3,104.64 GEL 784 GEL; 300 EUR 90,449.68 GEL; 300 EUR 294,500 GEL; 37,400 USD; თანამსესხებელი – თანხის გადახდა ხდებოდა ძირითადი მსესხებლის ანგარიშიდან ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76,322.75 GEL 1008 GEL 77,330.75 GEL 111,000 GEL; 20,000 USD; თანამსესხებელი – თანხის გადახდა ხდებოდა ძირითადი მსესხებლის ანგარიშიდან ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425.03 GEL 75,425.03 GEL 111,000 GEL; 20,000 USD; თანამსესხებელი ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74,781.25 GEL 720 GEL 75,501.25 154,500 GEL; 20,00 USD; თანამსესხებელი ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,662 GEL 1687 GEL 76,349 GEL 165,000 GEL; 20,000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,982.5 GEL 1687 GEL 76,669.5 GEL 165,000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48,300 GEL 1687 GEL 35,000 USD 49,947 GEL 140,600 GEL; 33,000 USD; სხვა შემოსავალში მითითებულია უძრავი ქონების ნასყიდობის თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2012 48,355 GEL 840 GEL 49,195 GEL 4500 GEL; 55,000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 49,829.2 GEL 49,829.2 GEL 33,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 21,059 GEL 51,00GEL 26,159 GEL 33,000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2009 4000 GEL 4000 GEL 6000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია სტიპენდია, დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  თამარ ონიანის განმარტება ზურაბ აზნაურაშვილთან ოჯახური კავშირის შესახებ ინტერპრესნიუსი ბმული
  თამარ ონიანის მოწოდება მოსამართლეების მისამართით, არ უპასუხონ საბჭოს არამოსამართლე წევრების კითხვებს ნეტგაზეთი ბმული
  თამარ ონიანი ნაზი ჯანეზაშვილს ჯამბაზს უწოდებს ონ.ჯი ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა