პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნუგზარ სხირტლაძე
 • დაბადებით თარიღი : 31.08.1960
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1985 წელი მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატა წევრი 2015 წლის 7 მაისი – 2017 წლის 8 მაისი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სადისციპლინო პალატა წევრი 2013 წლის 1-ლი აპრილი 2019 წლის 1-ლი აპრილი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 20 ივლისი 10 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო დიდი პალატა წევრი 2001 წლის 5 ივლისი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 1999 წლის 20 ივლისი 10 წლით
  თბილისის საოლქო სასამართლო ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგია თავმჯდომარე 1999 წლის მაისი-ივლისი
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 1998-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი
  საქმიანობის სამსახური
  რეფერენტი საქართველო, თბილისი 1996-1998
  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის საქართველოს პრეზიდენტის
  პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამსახური
  სახელმწიფო მრჩეველი საქართველო, თბილისი 1996-1998
  საკანონმდებლო განზრახულებათა და კანონმდელობის სისტემატიზაციის
  სამმართველოს კანონმდებლობის სისტემატიზაციის სამმართველო
  სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველო, თბილისი 1993-1996
  საკანონმდებლო განზრახულებათა და კანონმდელობის სისტემატიზაციის
  სამმართველოს კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილება
  განყოფილების უფროსი საქართველო, თბილისი 1993-1996
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონმდებლობის სამმართველოს
  კანონპროექტების მომზადების განყოფილება
  მთავარი კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 1991-1993
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ინფორმაციის
  სამმართველო
  უფროსი კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 1987-1991
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ინფორმაციის განყოფილება მთავარი კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 1987-1991
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონთა წიგნის მომზადების და
  გამოცემის რედაქცია
  რედაქტორი საქართველო, თბილისი 1986-1987
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

   

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 136,360.18 GEL 0 0 136,360.18 GEL 16,770.84 EUR; 18,537.7 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 126,225 GEL 0 1405 GEL 127,630 GEL 17,197.94 EUR; 17,854.6 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123,240 GEL 0 7503.1 GEL 130,743.1 GEL 22,462.86 EUR; 12,452.75 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113,445 GEL 0 0 113,445 GEL 25,876.37 EUR; 72,046.18 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 113,017.06 GEL 1280 GEL 0 114,297.06 GEL 24,837.9 EUR; 58,527.57 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 112,395 GEL 1280 GEL 0 113,675 GEL 25,737.9 EUR; 55,734.97 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 90,350 GEL 2300 GEL 0 92,650 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 71,725 GEL 2300 GEL 0 74,025 GEL 8000 EUR; 52,400 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 73,875 GEL 2400 GEL 432.87 GEL 76,707.87 GEL 8063 EUR; 49,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 67,700 GEL 2240 GEL 0 69,940 GEL 7000 EUR; 41,000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 66,529.66 GEL 2400 GEL 922.91 GEL 69,852.57 GEL 6700 EUR; 30,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 58,276.27 GEL 1466.62 GEL 2680.05 GEL 62,422.94 GEL 5000 EUR; 20,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა 680.05 ლარი და ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 2000 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 42,907.5 GEL 300 GEL 0 43,207.5 GEL 13,000 GEL; 5000 EUR; 6000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები 13 000 ლარი და 5000 ევრო. ასევე, ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 6000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 39,000 GEL 300 GEL 2000 GEL 41,300 GEL 3000 EUR; 4750 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პროექტის შემუშავების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგში” ასახულია ბანკ “რესპუბლიკას” “ზრდად ანგარიშზე” არსებული თანხა 4750 აშშ დოლარი და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 ევრო. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 26,240 GEL 0 490 EUR 26,240 GEL; 490 EUR 20,400 GEL; 490 EUR 0 “დანაზოგში” ასახულია დანაზოგის სახით არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 400 ლარის ოდენობით. ასევე, 20 000 ლარი, რომელიც წარმოადგენს ხელფასის ნაწილს და 490 ევრო, რომელიც წარმოადგენს ჰონორარს. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 12,974 GEL 0 0 12,974 GEL 2000 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2003 12,843 GEL 0 2000 USD; 75 GEL 12,918 GEL; 2000 USD 4000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეფორმის ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა 2000 აშშ დოლარი და ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 75 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 9252 GEL 0 0 9252 GEL 4000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 11,682 GEL 0 878 GEL 12,560 GEL 3000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 650 ლარი და მოსამართლეთა საგამოცდო კომისიის ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 228 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 11,662 GEL 0 11,662 GEL 2000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 7600 GEL 0 0 7600 GEL 4000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1998 2200 GEL 0 0 2200 GEL 2000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნაზე Facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები კი 1993 წელს მოსამართლე ნუგზარ სხირტლაძეს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურმა საატესტაციო კომისიამ მიანიჭა იუსტიციის მრჩევლის წოდება
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);