პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლელა ნოზაძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.01.1972
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N89 საშუალო სკოლა თბილისი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2014-დან დღემდე დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 1993
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 11 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007 წლის 2 აგვისტო მივლინება გადაწყვეტილება
  გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 2 აგვისტო 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2007
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 1994-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ამერიკული მოდელი“
  თარიღი: 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ბორჯომი
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  ივ. ჯავახიშვილის
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  საქართველო, თბილისი

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი “იუვენალური იუსტიციის განვითარების ისტორიულ-სამართლებრივი ასპექტები” 2017 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,990.85 GEL 0 0 65,990.85 GEL 10,000 USD 15,350 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 1512 GEL 1500 USD 62,532 GEL; 1500 USD 0 45,350 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 0 0 75,425 GEL 0 58,050 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 67,158 GEL 0 0 67,158 GEL 10,000 GEL 30,000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ხელფასიდან დანაზოგი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 67,963 GEL 0 0 67,963 GEL 0 30,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 67,963 GEL 0 0 67,963 GEL 0 25,007 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 44,761 GEL 0 0 44,761 GEL 5000 GEL 25,007 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 44,761 GEL 0 0 44,761 GEL 5000 GEL 25,007 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 44,761 GEL 0 500 GEL; 32,000 USD 45,261 GEL; 32,000 USD 5000 GEL 13,970 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინების გაყიდვით მიღებული შემოსავლები 12 000 აშშ დოლარი და 20 000 აშშ დოლარი. ასევე, საცხოვრებელი სახლის სხვენის კუთვნილი წილის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 500 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42,000 GEL 0 12,000 USD 42,000 GEL; 12,000 USD 15,000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37,000 GEL 0 0 37,000 GEL 5000 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34,141 GEL 0 0 34,141 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 16,192 GEL 0 0 16,192 GEL 5000 GEL 1500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ლელა ნოზაძეს “გაზიარებული” აქვს ნიუსი: “დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ვაჟა გაფრინდაშვილი” – აშშ-ის საელჩო განცხადებას ავრცელებს” Facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);