პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ქადაგიძე
 • დაბადებით თარიღი : 30.07.1969
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  პირველი ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა თბილისი 1975-1986 წწ

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1988-1993 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2020 წლის 17 მარტი 10 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე 2019 წლის 19 დეკემბერი 5 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2013 წლის 17 ივლისი 10 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2002 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საოლქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2000-2002 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობის დეპარტამენტი დეპარტამენტის უფროსი თბილისი, საქართველო 1998-2000
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობის სამმართველო სამმართველოს უფროსი თბილისი, საქართველო 1997-1998
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  კერძო სამართლის სამმართველოს ეკონომიკური კანონმდებლობის განყოფილება მთავარი კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1996-1997
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  ეკონომიკური რეფორმის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება მთავარი კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1995-1996
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამეურნეო სამმართველოს საუწყებო ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეგისტრაციის განყოფილება უფროსი კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1994-1995
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  პროგრამის თემა: ადამიანის უფლებათა სამართალი და პრაქტიკა
  თარიღი: 1999 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ევროპის სამართლის ინსტიტუტი, ბირმინგემის უნივერსიტეტი, ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 71,494.9 GEL 0 2880 EUR, 3200 GEL 74,696.9 GEL; 2880 EUR 18,000 USD; 2999 EUR 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხები: 1080 ევრო, 1800 ევრო და 3200 ლარი. “დანაზოგში” ასახულია ნინო ქადაგიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 18,000 დოლარი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 2999 ევრო. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84,675 GEL 0 6025 GEL 90,700 GEL 16500 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხები: 3525 ლარი და 2500 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 0 17,126.4 GEL 98,901.4 GEL 15000 USD 52,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხები: 8650 ლარი, 3125 ლარი, 1278 ლარი, 998.4 ლარი, 1875 ლარი და 1200 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81,091.12 GEL 0 5468 GEL 86,559.12 GEL 8000 USD 52,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 82,019 GEL 0 2691 GEL; 2000 USD 84,710 GEL 4000 USD 52,000 USD, 22,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 2691 ლარი და ავტომანქანის გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავალი 2000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80,875 GEL 0 5680 GEL 86,555 GEL 18000 USD 52,000 USD, 22,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 29,550 GEL 0 11,800 GEL 41,350 GEL 4000 USD 52,000 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეობისას მიღებული შემოსავალი 25500 ლარი და სს “რუსთავ გაზის” იურისტობისას მიღებული შემოსავალი 4000 ლარი; “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 4600 ლარი და კომპენსაციის სახით მიღებული თანხა 7200 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 71,359 GEL 0 2880 GEL 74,239 GEL 800 GEL 52,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის/კომპენსაციის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია საპენსიო ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 73,500 GEL 0 4160 GEL 77,660 GEL 0 52,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის/კომპენსაციის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 67,700 GEL 1920 GEL 2816.76 GEL 70,516.76 GEL 8000 GEL 52,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 72,326.16 GEL 0 5796.5 GEL 78,122.66 GEL 7000 USD 60,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 2320 ლარი და მივლინებისას მიღებული თანხა 3476.50 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 58,276.27 GEL 2466 GEL 0 60,742.27 GEL 10,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ნინო ქადაგიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 აშშ დოლარი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 7000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 39,306.71 GEL 1106.4 GEL 0 40,413.11 GEL 5000 GEL; 7000$ 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ნინო ქადაგიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 5000 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 7000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 39,000 GEL 787.51 GEL 320 USD 39,787.51 GEL, 320 USD 12,000 GEL 0 სხვა შემოსავალში ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 20,215 GEL 0 1980 USD 20,215 GEL, 1980 USD 16,000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 11,971 GEL 0 5545 GEL 17,516 GEL 8000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა 4674 ლარი (650 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), ასევე, მივლინებისას მიღებული თანხა 871 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 15,359 GEL 0 400 USD, 360 EUR 15,359 GEL, 400 USD, 360 EUR 5000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა 400 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში, ასევე, ევროსაბჭოში მივლინებისას მიღებული თანხა 360 ევრო. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 11,967 GEL 0 0 11,967 GEL 3000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის/კომპენსაციის სახით მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2001 9335 GEL 0 0 9335 GEL 1500 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 5600 GEL 0 5000 GEL 10,600 GEL 2000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებებისას მიღებული თანხა, კერძოდ, ევროკავშირში ვიზიტისას – 3000 ლარი და ევროსაბჭოში ვიზიტისას – 2000 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 1400 GEL 0 18000 GEL 19,400 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიახლოებითი თანხები, კერძოდ, 15 0000 ლარი, რომელიც მიღებულია ბირმინგემის უნივერსიტეტში სწავლასთან დაკავშირებით (ტრანსპორტის, კვების, საცხოვრებელი და სწავლის ხარჯების ანაზღაურება), ასევე, 3000 ლარი, რომელიც მიღებულია ევროპის საბჭოში ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით (ტრანსპორტის, კვებისა და საცხოვრებლის ხარჯების ანაზღაურება). ფინანსური დეკლარაცია
  1998 1152 GEL 0 1420 GEL 2572 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მოიწონა სერგო მეთოფიშვილის გაზიარებული ვიდეო – „მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის საქართველომ ბიზნესის კეთების მაჩვენებლით მე-6 ადგილი დაიკავა. ამ პოზიციით საქართველო უსწრებს ნორვეგიას, აშშ-ს და დიდ ბრიტანეთს”, რომელსაც თან ერთვის სერგო მეთოფიშვილის კომენტარი: „ეს არის ყველაზე კარგი და დასაბუთებული პასუხი გიგაურის, ვერძეულის, სალაძის, ბენიძის და მათნაირი პოლიტიკოსების მიერ სასამართლოს მიმართებით შექმნილ და გავრცელებულ ფეიკ-ნიუსებზე, ფეიკ-კვლევებზე, ბინძურ ჭორებზე და თავხედურ თავდასხმებზე!“ Facebook ბმული
  მოიწონა სერგო მეთოფიშვილის პოსტი: „სხდომა მართლაც მშვიდ და ჯანსაღ გარემოში ჩატარდა.
  თუმცა, ჯერ კიდევ სხდომის დაწყებამდე ჯანეზაშვილმა საჯაროდ განაცხადა, რომ თითქოსდა საბჭოს მოსამართლე წევრებმა გადაწყვიტეს მორიგი შოუს მოწყობა. ანა დოლიძემ კი სხდომიდან სოციალური ქსელით
  აცნობა საზოგადოებას, რომ მხარს უჭერს მოსამართლეთა დანიშვნის შეჩერებას! […] საზოგადოებამ კარგად
  დაინახა და კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ მე სწორად ვაფასებ მათ თავხედ ადამიანებად! (მაგალითად,
  გახსოვთ ალბათ დოლიძის რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული თავხედი განცხადება, რომ „უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეთა შორის არის ხალხი, რომელიც ციხეში უნდა იჯდეს“)
  Facebook ბმული
  იყო ერთ-ერთი პარლამენტში თავდაპირველად წარდგენილი 10 მოსამართლიდან, რომლებმაც გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება: „სამწუხაროდ, ამავე დროს ხშირ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა წარდგენილი კანდიდატების მიმართ არაეთიკურ და შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს, რაც მოგვიანებით ხელოვნურად გადაიზარდა სასამართლო ხელისუფლებაზე უპრეცედენტო ზეწოლის კამპანიაში, სადაც უკვე პირდაპირ გაისმის მოწოდებები რეპრესიული გზით დაიშალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და სასამართლო სისტემიდან განდევნილ იქნენ მიუღებელი, მათ შორის, ამ სიაში მყოფი მოსამართლეები. ყოველივე ეს კი პირდაპირ ზიანს აყენებს სასამართლო დამოუკიდებლობას და უხეშად ხელყოფს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ცალსახად იმოქმედა თავისი მანდატის ფარგლებში და ზედმიწევნით იხელმძღვანელა ამჟამად არსებული კანონმდებლობით“.3 მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);