პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ნაჭყებია
 • დაბადებით თარიღი : 22.12.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N187 საშუალო სკოლა თბილისი 2001

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საჩხერის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 24 სექტემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი 10 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა კონსულტანტი 2011-2012
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2008-2010
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2007-2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია კანცელარიის სპეციალისტი 2006-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: უმცირესობათა უფლებები
  თარიღი: 2020
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი
  დაფინანსების წყარო: USAID/PROLoG
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,330.84 GEL 0 0 66,330.84 GEL 0 56,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 0 61,020 GEL 0 56,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 0 3000 USD 75,425 GEL; 3000 USD 0 56,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,491.12 GEL 0 0 73,491.12 GEL 0 20,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73,437.45 GEL 0 0 73,437.45 GEL 0 10,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 71,888 GEL 0 0 71,888 GEL 0 10,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,800 GEL 0 0 45,800 GEL 4000 GEL 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 38,538 GEL 0 0 38,538 GEL 0 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 2500 GEL 0 7200 GEL 9700 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ნინო ნაჭყებიას ოთარ აბესაძის საქმის სასამართლო პროცესზე გაკეთებული აქვს განცხადება სხდომის დახურვასთან დაკავშირებით მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);