პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დავით ნარიმანიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 16.12.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლების წლები
  N1 საშუალო სკოლა ვალე 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს პოლიციის აკადემია სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2020 წლის 1 ივლისიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 26 ივნისის N1/82 განკარგულება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2018 წლის 10 ივლისიდან საქარველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 9 ივლისის N1/228 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო დაინიშნა სასამართლოს თამვჯდომარედ 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 24 ოქტომბრის N1/211 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2011 წლის 2 დეკემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 2 დეკემბრის N1/190 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო დაეკისრა მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2011 წლის 2 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 2 დეკემბრის N1/182 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2011 წლის 1 ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 31 ოქტომბრის N1/158 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 10 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 31 ოქტომბრის N1/154 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე / სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისის 2007 შალვა თადუმაძის საქართველოს მთავარ პროკურორად არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 16 ივლისის N3142 – რს დადგენილება
  სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა საოლქო პროკურორი 2004-2007
  ცესკო ახალციხის N37 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საქართველო/ახალციხე 2003
   ქ. ვალეს და ახალციხის გამგეობა წევრი / იურისტი საქართველო/ახალციხე 2002-2003
  აიპ ,,დამოუკიდებელ იურისტთა კავშირი“ დამფუძნებელი 2000-2003
  კერძო საადვოკატო შპს ,,სიმართლე” ადვოკატი 1998-2000
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 იუსტიციის სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალი საქართველო/ახალციხე 2006-2007
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  დავით კირკიტაძის საქმე, პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდება 2019 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66948,68 GEL 27000 GEL / 14000 GEL სესხი, იპოთეკა, 200000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 40000, GEL სხვა შემოსავალში – მშობლებისაგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხა და ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 57065,38 GEL 8500 GEL / 35000 GEL სესხი, იპოთეკა, 200000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 40000, GEL სხვა შემოსავალში – მშობლებისაგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხა და ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 73438,65 GEL 4000 GEL სესხი, იპოთეკა, 50000, USD / სესხი, საკრედიტო ანგარიში, 8500, GEL / სესხი, იპოთეკა, 200000, GEL სხვა შემოსავალში – უძრავი ქონების გაქირავებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74818,75 GEL 8000 GEL სესხი, იპოთეკა, 50000, USD / სესხი, სამომხმარებლო, 16000, GEL / სესხი, საკრედიტო ანგარიში, 8500, GEL
  / სესხი, იპოთეკა, 200000, GEL
  სხვა შემოსავალში – უძრავი ქონების გაქირავებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 75508.87 GEL სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD / სესხი, 7000.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 10200.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 16000.00 GEL / სესხი, იპოთეკა, 50000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74475.00 GEL 12500.00 USD სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD / სესხი, 7000.00 GEL / სესხი, 13000.00 USD / სესხი, სამომხმარებლო, 10200.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 16000.00 GEL სხვა შემოსავალში – მიწის ნაკვეთის რეალიზაციით მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 59500.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD / სესხი, 7000.00 GEL / სესხი, 13000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 57495.80 GEL სესხი, იპოთეკური, 13000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 66900.00 GEL 8000.00 USD სესხი, იპოთეკური, 13000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD სხვა შემოსავალში – ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 4500.00 GEL / 5600.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 13000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD სხვა შემოსავალში – მამისაგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხა და სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 46725.00 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 28 000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 46610.00 GEL 336.00 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 10 000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში – მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 34960.00 GEL 3000.00 GEL დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 400.00 GEL / 44000.00 GEL / 6890.00 GEL / 11098.00 GEL 7000.00 GEL / 2500.00 GEL ხელფასში – საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ანაზღაურება და საოლქო პროკურორის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში აღებული : ხელფასი, პრემია და გრანტი. სხვა შემოსავალში – ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სტუმრად იაგო ხვიჩიას გადაცემაში – პროცესი გადაცემა ბმული
  სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით ინტერვიუ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები 2008 წელს დაჯილდოვდა ღირსების მედლით
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);