პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ხათუნა ნადიბაიძე
 • დაბადებით თარიღი : 15.03.1979
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  შოთა რუსთაველის სახელობის №1 საშუალო სკოლა ახალციხე 1995

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ახალციხის ფილიალი) იურიდიული ფაკულტეტი ახალციხე, საქართველო 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 24 მაისი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 30 ოქტომბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 30 ოქტომბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  ახალციხის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2002-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  მცხეთის რაიონული პროკურატურა პროკურორი მცხეთა, საქართველო 2007-2008
  ახალციხის რაიონული პროკურატურა პროკურორი ახალციხე, საქართველო 2006-2007
  შპს ‘’იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპი” იურისტი 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2008-2009 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 54300 GEL 0.000 0.000 54300 GEL 31000,44 GEL 7000 EUR 31600 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 65775 GEL 0.000 0.000 65775 GEL 33584,41 GEL 9090 EUR 31600 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 49298.03 GEL 0.000 0.000 49298.03 GEL 35755 GEL 9090 EUR 44860 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 49298.03 GEL 0.000 0.000 49298.03 GEL 1068.00 GEL 10200 GEL 9000 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2015 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 0.000 10200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 38820 GEL 0.000 0.000 38820 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 38820 GEL 0.000 0.000 38820 GEL 0.000 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 38820 GEL 0.000 0.000 38820 GEL 0.000 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 7009.55 GEL 0.000 0.000 7009.55 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);