პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : რევაზ ნადარაია
 • დაბადებით თარიღი : 11.08.1979
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფ. დიდი ჭყონის საშუალო სკოლა მარტვილი 1996

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი ისტორია -იურიდიული საქართველო/ სოხუმი 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 1 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია თავმჯდომარე 2016 წლის 4 მარტი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის თებერვალი
  ფოთის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარე 2012 წლის 24 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2010 წლის 1 ნოემბერი თავისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარლგებში გადაწყვეტილება
  ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 18 ივნისი გადაწყვეტილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო მივლენილი მოსამართლე 2009 წლის 18 ივნისი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2006-2007
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2005-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საპროკურორო საბჭოს წევრი საქართველო/ თბილისი 2019 წლის 15 ოქტომბერი – დღემდე
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო/ თბილისი 2017-2020
  “ადვოკატთა კავშირი XXI” ადვოკატი საქართველო 2002-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2007-2009 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74324,83 GEL 12230,4 GEL 86 555, 23 GEL “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან [მოსამართლე] და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან [წევრი] მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL 11520 GEL 79 260 GEL “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან [მოსამართლე] და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან [წევრი] მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81215 GEL 6105,56 GEL 532 GEL 10000 USD 87 852, 56 GEL 10000 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან [მოსამართლე], საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან [წევრი] და იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან [ექსპერტი] მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია მამისგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 77628,36 GEL 20000 USD 77628,36 GEL 20000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია მამისგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 75599.00 GEL 75599.00 GEL 6000.00 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74475.00 GEL 74475.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 59500.00 GEL 59500.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 52562.00 GEL 52562.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 43279.00 GEL 43279.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 36653.00 GEL 6775.00 GEL 43 428 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია დიდუბე-ჩუღურეთის
  საგადასახადო ინსპექციიდან [ინდივიდუალური მეწარმე] მიღებული შემოსავალი.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2009 20350.00 GEL 2250.00 GEL 5000.00 GEL 27 600 GEL სესხი, 17000.00 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან მიღებული სტიპენდია და დიდუბე-ჩუღურეთის
  საგადასახადო ინსპექციიდან [ინდივიდუალური მეწარმე] მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა [ 06/11/2009 – 06/09/2010]
  ფინანსური დეკლარაცია
  2008 7800 GEL 2076 GEL 9876 GEL 60 000 GEL სესხი, 13 932 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან მიღებული სტიპენდია და დიდუბე-ჩუღურეთის
  საგადასახადო ინსპექციიდან [ინდივიდუალური მეწარმე] მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა [ნოემბერი, 2007-ნოემბერი, 2009].
  ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კომენტარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დატოვებასთან დაკავშირებით on.ge ბმული
  პოსტი ნაზი ჯანეზაშვილთან დაკავშირებით – მოკლე ვიდეო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრების პროცესიდან. facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური ინფორმაცია არ მოიძებნა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა