პირადი ინფორმაცია

სახელი გვარი : თამარ მჭედლიშვილი


დაბადებით თარიღი : 02.02.1981


სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო


კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია


დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით


განათლება

საშუალო განათლება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
ხაშურის პირველი გიმნაზია ხაშური 1998

უმაღლესი განათლება

უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/თბილისი 2003 ბაკალავრი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობა საქართველო/თბილისი 2018 დოქტორანტურა
სამუშაო გამოცდილება

სამოსამართლო კარიერა

სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2021 წლის 18 ივნისიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2015-2020
თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2007-2015
თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია სხდომის მდივანი 2005-2007
ხაშურის რაიონული სასამართლო სხდომის მდივანი 2003-2005
ხაშურის რაიონული სასამართლო კანცელარიის სპეციალისტი 2001-2003

სხვა სამუშაო გამოცდილება

ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

პროფესიული განვითარება
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მსმენელი 2020-2021 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები 2014 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები 2007 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

განგრძობადი სწავლება

ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

აკადემიური საქმიანობა
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
კრიმინოლოგიის საზაფხულო სკოლა საქართველო/თბილისი ვიქტიმოლოგია 2016
გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
დადგენილების გამოცემა ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე 22 სექტემბერი, 2021 წელი დადგენილება
ფინანსური მდგომარეობა
მიღებული შემოსავალი
წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
2020 11881,45 GEL 8000 GEL 19881.45 GEL 2122,25 GEL 6413,65 GEL 501,75 GEL სხვა შემოსავალში ასახეულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელის სახელმწიფო სტიპენდია დეკლარაცია
საჯარო აქტივობა

ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

სხვა ინფორმაცია

ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება