პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ მჭედლიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 02.02.1981
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ხაშურის პირველი გიმნაზია ხაშური 1998

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/თბილისი 2003 ბაკალავრი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობა საქართველო/თბილისი 2018 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2021 წლის 18 ივნისიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2015-2020
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2007-2015
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია სხდომის მდივანი 2005-2007
  ხაშურის რაიონული სასამართლო სხდომის მდივანი 2003-2005
  ხაშურის რაიონული სასამართლო კანცელარიის სპეციალისტი 2001-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მსმენელი 2020-2021 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები 2014 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები 2007 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  კრიმინოლოგიის საზაფხულო სკოლა საქართველო/თბილისი ვიქტიმოლოგია 2016
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  დადგენილების გამოცემა ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე 22 სექტემბერი, 2021 წელი დადგენილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 11881,45 GEL 8000 GEL 19881.45 GEL 2122,25 GEL 6413,65 GEL 501,75 GEL სხვა შემოსავალში ასახეულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელის სახელმწიფო სტიპენდია დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება