პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვასილ მშვენიერაძე
 • დაბადებით თარიღი : 9.10.1971
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  შსს აკადემია თბილისი, საქართველო 2002-2003 ასპირანტურა
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეცფაკულტეტი, ბიზნეს-იურისტი თბილისი, საქართველო 1995 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 28 დეკემბერი, 2020 განკარგულება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 5 აგვისტო, 2020 განკარგულება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 4 აგვისტო, 2008 მივლინება გადაწყვეტილება
  საგარეჯოს რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 29 აპრილი, 2008 მივლინება გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 29 აპრილი, 2008 გადაწყვეტილება
  თბილისის საოლქო სასამართლო თავმჯდომარის აპარატის უფროსი 2004-2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო სასამართლო პრაქტიკისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი 2002-2004
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2002

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2017-2021
  საპროკურორო საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2015-2019
  მცხეთის რაიონული პროკურატურა პროკურორი მცხეთა, საქართველო 2007-2008
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შსს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი მცხეთა, საქართველო 2006-2007
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2006
  ნარკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი თბილისი, საქართველო 1997-1999
  საქართველოს უშიშროების საბჭოს ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო კომისია პროფილაქტიკისა და სოციალური რეაბილიტაციის სამდივნოს ხელმძღვანელი თბილისი, საქართველო 1997-1999
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 87,380.68 GEL 0.000 0.000 87,380.68 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 52,000 GEL “ხელფასში” ასახულია (01.01.2019-31.12.2019 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით და (01.01.2019-31.12.2019 პერიოდში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 68988 GEL 11520 GEL 0.000 7000 GEL 87,508 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 52,000 GEL “ხელფასში” ასახულია (01.01.2018-31.12.2018 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით და (01.01.2018-31.12.2018 პერიოდში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 79095 GEL 4359.09 GEL 0.000 0.000 83,454.09 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 19,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 7000 GEL სესხის ხელშეკრულება 52,000 GEL “ხელფასში” ასახულია (01.01.2017-31.12.2017 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით და (24.06.2017-31.12.2017 პერიოდში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74,819 GEL 0.000 0.000 74,819 GEL 1500 EUR სესხის ხელშეკრულება 19,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 7000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 75,619 GEL 0.000 0.000 75,619 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 36,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,475 GEL 0.000 0.000 74,475 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 36,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 59,500 GEL 0.000 0.000 59,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 30,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 36,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 60,500 GEL 0.000 0.000 60,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 30,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 19,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 60,500 GEL 0.000 0.000 60,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 58000 USD სესხის ხელშეკრუელბა 19000 USD სესხის ხელშეკრულება 30000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 57,500 GEL 0.000 1800 USD 57,500 GEL 1800 USD 5000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 54,950 GEL 0.000 0.000 54,950 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 5659 GEL 30479 GEL 0.000 4000 USD 36,138 GEL 4000 USD 7500 GEL 0.000 “ხელფასში” ასახულია (01.01.2008- 29.04.2008 პერიოდში) მცხეთის რაიონული პროკურატურიდან და (29.04.2008-05.05.2009 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავლები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები (500 ლარი) და ნაღდი ფულადი თანხა 7000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 13,500 GEL 0.000 15,000 GEL 28,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 15,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 1550 GEL “ხელფასში” ასახულია მცხეთის რაიონულ და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 87,380.68 GEL 0.000 0.000 87,380.68 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 52,000 GEL “ხელფასში” ასახულია (01.01.2019-31.12.2019 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით და (01.01.2019-31.12.2019 პერიოდში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 68988 GEL 11520 GEL 0.000 7000 GEL 87,508 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 52,000 GEL “ხელფასში” ასახულია (01.01.2018-31.12.2018 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით და (01.01.2018-31.12.2018 პერიოდში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 79095 GEL 4359.09 GEL 0.000 0.000 83,454.09 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 19,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 7000 GEL სესხის ხელშეკრულება 52,000 GEL “ხელფასში” ასახულია (01.01.2017-31.12.2017 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით და (24.06.2017-31.12.2017 პერიოდში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74,819 GEL 0.000 0.000 74,819 GEL 1500 EUR სესხის ხელშეკრულება 19,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 7000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 75,619 GEL 0.000 0.000 75,619 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 36,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,475 GEL 0.000 0.000 74,475 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 36,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 59,500 GEL 0.000 0.000 59,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 30,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 36,500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 60,500 GEL 0.000 0.000 60,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 30,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 19,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 60,500 GEL 0.000 0.000 60,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 58000 USD სესხის ხელშეკრუელბა 19000 USD სესხის ხელშეკრულება 30000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 57,500 GEL 0.000 1800 USD 57,500 GEL 1800 USD 5000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 54,950 GEL 0.000 0.000 54,950 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 5659 GEL 30479 GEL 0.000 4000 USD 36,138 GEL 4000 USD 7500 GEL 0.000 “ხელფასში” ასახულია (01.01.2008- 29.04.2008 პერიოდში) მცხეთის რაიონული პროკურატურიდან და (29.04.2008-05.05.2009 პერიოდში) მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავლები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები (500 ლარი) და ნაღდი ფულადი თანხა 7000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 13,500 GEL 0.000 15,000 GEL 28,500 GEL 0.000 სესხის ხელშეკრულება 15,000 GEL სესხის ხელშეკრულება 1550 GEL “ხელფასში” ასახულია მცხეთის რაიონულ და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა