პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლევან მურუსიძე
 • დაბადებით თარიღი : 01.03.1975
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N170 საშუალო სკოლა თბილისი 1998

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 1998
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 4 იანვარი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 4 იანვარი 3 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2006-2015
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2000-2004

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მდივანი საქართველო/თბილისი 2013-2017
  გორის რაიონული პროკურატურა პროკურორის თანაშემწე საქართველი/გორი 2004-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 5 მაისს გამოტანილ განჩინებებში დაშვებული უზუსტობის აღმოფხვრის თაობაზე. 22 ივნისი, 2009 წელი გადაწყვეტილება
  საკასაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 31 იანვრის განაჩენზე, რომლითაც მ. ა-ი ცნობილ იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის 186-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით. 3 ნოემბერი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საკასაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 18 იანვრის განაჩენზე, რომლითაც ა. მ. ცნობილ იქნა ბრალეულად
  საქართველოს სსკ-ის 178-ე მუხლის III ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენაში.
  31 ოქტომბერი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 13 თებერვლის განაჩენზე, საქართველოს სსკ-ის 108-ე მუხლითა და 236-ე მუხლის I, II ნაწილებით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების ჩადენაში. 30 ოქტომბერი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივრები ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2005 წლის 10 ნოემბრის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 15 სექტემბერი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს 2001 წლის 8 მარტის განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. 24 აპრილი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2007 წლის 31 იანვრის განაჩენზე. 24 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს 2000 წლის 3 მაისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 24 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოეგიის 1996 წლის 26 ნოემბრის განაჩენის გადასიჯვის შესახებ. 24 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 17 აპრილის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 19 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს 1997 წლის 28 ივლისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 17 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 10 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო მცხეთის რაიონული სასამართლოს 2001 წლის 22 ოქტომბრის განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. 5 მარტი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლოს 2002 წლის 7 ივნისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 27 თებერვალი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის 2007 წლის 20 აპრილის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 25 თებერვალი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 2002 წლის 7 ივნისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 25 თებერვალი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 2001 წლის 11 ივნისის განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. 22 თებერვალი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 26 იანვრის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 17 თებერვალი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  ა-ს საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო თბილისის საოლქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის 2003 წლის 27 ოქტომბრის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 15 თებერვალი, 2008 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 70731 GEL 70731 GEL 50000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67215 GEL 67215 GEL 50000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 80500 GEL 80588 GEL 2000 EUR; 3000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80000 GEL; 8400 GEL; 88499 GEL 3000 EUR; 5000 USD; 37000 GEL ხელფასის წყაროები – მოსამართლის ანაზღაურება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2015 99965 GEL 99965 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 89225 GEL 89225 GEL 5000 GEL 14700 GEL; 44372 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 89225 GEL 89225 GEL 15000 GEL 13600 GEL; 54000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 78600 GEL 78600 GEL 5000 GEL 7400 GEL; 54000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 78762 GEL 78762 GEL 17000 GEL 7356 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 71900 GEL 71900 GEL 8000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 67757 GEL 6400 GEL 74157 GEL 17000 USD; 4000 EUR; 54400 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 58500 GEL 1350 GEL 59850 GEL 1500 EUR; 700 USD; 8000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 37654 GEL 1500 USD 37654 GEL; 1500 USD; 8000 GEL 1500 USD სხვა შემოსავლის წყარო -ჰონორარი ფინანსური დეკლარაცია
  2006 25514 GEL; 7000 GEL 32514 GEL ხელფასის წყაროები – უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება; საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2005 7712 GEL; 4136 GEL; ხელფასი – პროკურორის ანაზღაურება, მოსამართლის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  განცხადება გირგვლიანის საქმეზე: „საბოლოო ჯამში, მე მივიღე ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც უნდა მიმეღო კანონით“ ინტერპრესნიუსი ბმული
  განცხადება: „გასაგებია, რომ მე კლანის ისა ვარ…“ ონ.ჯი ბმული
  დებატები შავგულიძესთან: „თუ სასამართლო ჩაება პოლიტიკაში, ეს პოლიტიკოსების ბრალია“ ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „არსებობის ისტორიაში პირველად, სასამართლო ყალიბდება, როგორც ხელისუფლება“ ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „ არასამთავრობოების მოთხოვნა, გადადგეს სასამართლო ხელისუფლება, არაკონსტიტუციურია“ ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩემ წინააღმდეგ ცილისმწამებლურად გაილაშქრა“ [გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით] ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „ვარ ამ სასამართლოს ლიდერი და მოსამართლეებს რეალური დამოუკიდებლობისთვის ვაერთიანებ“ ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „საქართველოში არის ანომალიური სიტუაცია, რომელზეც პატრიარქმა თქვა, რომ ეს არის ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა“ ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „ლანძღვა და შეურაცხყოფა სხვა პროფესიის ადამიანების მიმართაც შეზღუდული უნდა იყოს“ ონ.ჯი ბმული
  მურუსიძემედიაზეცენზურისდაწესებისსურვილსსასამართლოსპრესტიჟისშენარჩუნებისმოტივითხსნის ონ.ჯი ბმული
  განცხადება: „რა პრინციპითაც ჩვენ გვიწოდებენ “კლანს”, არასამთავრობო სექტორიც კლანი გამოდის ტაბულა ბმული
  განცხადება: „კომფორტს ვერ მივცემ პარტიებს და არასამთავრობოებს, რომ ავდგე და გადავდგე“ ტაბულა ბმული
  განცხადება: „ადამიანური ურთიერთობები – პატარა საიდუმლო, რითაც ავტორიტეტი მოვიპოვე“ ტაბულა ბმული
  მურუსიძე პოლიტიკოსებს სთხოვს, გვერდში დაუდგნენ სასამართლოს ან „სულ მინიმუმ, ხელს ნუ შეუშლიან“ ტაბულა ბმული
  მურუსიძე ეკა გიგაურზე: „ფეისბუქზე ღლიცინს, ურჩევნიათ ერთხელ მაინც გაბედონ და პირისპირ დამიჯდნენ დებატში“ PIA.GE ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა