პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლილი მსხილაძე
 • დაბადებით თარიღი : 06.05.1963
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2015 დოქტორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1986 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  საერთო სასამართლოების რეზერვის მოსამართლე 2005-2009
  ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სახალხო დამცველის აპარატი სახალხო დამცველის მრჩეველი საქართველო, თბილისი 01.10.2018 – 06.11.2009 სახალხო დამცველი – სოზარ სუბარი
  სახალხო დამცველის აპარატი გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მართლმსაჯულების სამმართველოს მოწვეული სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 01.05.2018 – 01.10.2018 გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი – გიორგი გიორგაძე
  არასამთავრობო ორგანიზაცია “კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი” წევრი, გამგეობის წევრი 1999-2005
  არასამთავრობო ორგანიზაცია “თავისუფალი პიროვნება – თავისუფალი საზოგადოება” წევრი 1995-1999
  ვაკის რაიონის ადვოკატურა ადვოკატი საქართველო, თბილისი 1987-1999
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1997 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საპატრიარქოს უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლები. 23.02.2014 – 15.09.2014; 20.02.2017 – 10.07.2017; 19.02.2018 – 10.07.2018
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი; სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი); შესავალი სამართალმცოდნეობაში. 2012 – 2016
  თბილისის პოლიტიკური აკადემია საქართველო, თბილისი სისხლის სამართალი 2011-2013
  დ. აღმაშენებლის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,იბერია’’ საქართველო, თბილისი კონსტიტუციური სამართალი 2010

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი “ადვოკატის როლი სასამართლოში საქმის განხილვისას” 2019 ბმული
  სტატია ავტორი “სასამართლოს როლი სასჯელის განსაზღვრისას” 2018 ბმული
  სტატია ავტორი “შედეგზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება” 2017 ბმული
  სტატია ავტორი “ბრალდებულის უფლება – მისცეს ჩვენება” 2016 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 0 60,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 73,618.75 GEL 3722 GEL 0 77,340.75 GEL 0 60,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 3722 GEL 37,000 USD 77,340.75 GEL; 37,000 USD 0 60,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 51,252.01 GEL 3500 GEL 0 54,752.01 GEL 0 60,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 2500 GEL 1000 GEL 0 3500 GEL 8000 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 0 0 0 0 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 8300 GEL 0 2650 USD 8300 GEL; 2650 USD 2000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული თანხა 2000 აშშ დოლარი და გრანტის სახით მიღებული თანხა 650 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6212 GEL 3751 GEL 0 9963 GEL 2000 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6000 GEL 1600 GEL 2000 USD 7600 GEL 500 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6000 GEL 1600 GEL 0 7600 GEL 500 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 6000 GEL 1100 GEL 0 7100 GEL 800 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 4560 GEL 0 0 4560 GEL 1000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 4750 GEL 0 0 4750 GEL 1500 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1998 0 0 0 0 1500 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ლილი მსხილაძის მიერ სასამართლო პროცესზე გაკეთებული განცხადება “7 ნოემბრისა” და “იმედის” საქმიდან აცილებასთან დაკავშირებით მედია ბმული
  ლილი მსხილაძის მიერ გაკეთებული განცხადება “7 ნოემბრისა” და “იმედის” საქმის სასამართლო პროცესზე – “მოსამართლე ლილი მსხილაძე: 2005 წელს ხელისუფლების მხრიდან სასამართლოზე იყო ზეწოლა” მედია ბმული
  ლილი მსხილაძის მიერ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გაკეთებული განცხადება უვადოდ დანიშვნასთან დაკავშირებით მედია ბმული
  ლილი მსხილაძეს “გაზიარებული” აქვს შ.ლ. მონტესკიეს “კანონთა გონიდან” ამონარიდი კანონების საზოგადოებასთან შესაბამისობის შესახებ Facebook ბმული
  ლილი მსხილაძის მიერ გაკეთებული ჰომოფობიური განცხადება Facebook ბმული
  ლილი მსხილაძის მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები Facebook ბმული
  ლილი მსხილაძეს “მოწონებული” აქვს “ქართული ოცნების” ვებგვერდის სტატია სათაურით: “თეა წულუკიანი – იუსტიციის მინისტრი” Facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);