პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვახტანგ მრელაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 16.03.1970
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა იყალთო 1987

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო(?) საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 7 აგვისტო სამოსამართლო უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2014 წლის 1 ივლისი გადაწყვეტილება
  ყვარლის რაიონული სასამართლო მაგისრტატი მოსამართლე 2011 წლის 1 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2011 წლის 2 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ყვარლის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2011 წლის 1 მარტი გადაწყვეტილება
  ხაშურის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 10 მარტი გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შინაგან საქმეთა სამინისტროს თელავის რაიონული სამმართველო  დეტექტივ-გამომძიებელი 2008-2009
  შინაგან საქმეთა სამინისტროს თელავის რაიონული სამმართველო უფროსის მოადგილე 2007-2008
  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყვარლის რაიონული განყოფილება უფროსის მოადგილე 2006-2007
  შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო სისხლის სამართლის სამძებრო სამსახურის უფროსი გამომძიებელი 2005-2006
  შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის თელავის რაიონული განყოფილება გამომძიებელი 1975-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 11200. GEL 37400. GEL 48600. GEL 1702. GEL. 2324. USD სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 0, USD. 0, GEL “ხელფასის” გრაფაში მითითებულია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობებზე მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2018 75400. GEL 75400. GEL 1222. GEL 717. USD სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 0, USD. “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2017 72900. GEL 72900. GEL 3034. GEL 410. USD სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 0, USD. “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2016 72400. GEL 480. GEL 72880. GEL 2303. GEL 3. USD სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 0, USD. “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია თსუ-ს საგამოცდო ცენტრის სააპელაციო განყოფილების ტექნიკური მუშაკის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2015 73800. GEL 1200. GEL 1200. USD 73800. GEL 320. GEL. 607. USD სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 22500. USD “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ავტომანქანის გაყიდვის შედეგად მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2014 68200. GEL 25000. USD 93200. GEL 1780. GEL 200. USD სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება 17000. USD 5000. GEL. 22500. USD “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია ნივთის გასხვისებიდან მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2013 43100. GEL 43100. GEL 640. GEL სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 17000. USD 5000. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2012 38992. GEL 38992. GEL 4630. GEL სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, 17000. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2011 38992. GEL 38992. GEL 4140. GEL სესხი, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება , 17000. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2010 39000. GEL 39000. GEL 6000. GEL 700,70. GEL 3200. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (6000. GEL) და ანაბარი. დეკლარაცია
  2009 24100. GEL 3050. GEL 27150. GEL 200. GEL “ხელფასის” გრაფაში მითითებულია მოსამართლისა და დეტექტივი-გამომძიებლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2008 12120. GEL 12120. GEL დეკლარაცია
  2007 14000. GEL 14000. GEL 4200. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2006 2400. GEL 4600. GEL 7000. GEL 1400. USD სესხის ხელშეკრულება, 2500. GEL “ხელფასის” გრაფაში მოცემულია უფროსი გამომძიებლისა და რაიონული განყოფილების უფროსი მოადგილის თანამდებობებზე მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა