პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი მიქაუტაძე
 • დაბადებით თარიღი : 06.09.1982
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 დეკემბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 3 ივნისი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2012 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა სამდივნოს უფროსი 2010

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მდივანი თბილისი, საქართველო 2017
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2017
  ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა პროკურორი თბილისი, საქართველო 2006-2010
  ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა სტაჟიორი თბილისი, საქართველო 2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 77317.65 GEL 0.000 0.000 77317.65 GEL 17000 GEL 32088 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 90675 GEL 0.000 0.000 90675 GEL 17000 GEL 25000 USD 24888 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 85080.56 GEL 0.000 0.000 85080.56 GEL 8000 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 83804.51 GEL 0.000 10000 USD 83804.51 GEL 10000 USD 0.000 25000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74962 GEL 0.000 0.000 74962 GEL 0.000 31200 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 72967 GEL 0.000 0.000 72967 GEL 0.000 25000 USD 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48100 GEL 0.000 0.000 48100 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45635 GEL 0.000 0.000 45635 GEL 0.000 5000 GEL 22000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 0.000 0.000 9200 GEL 8500 USD 9200 GEL 8500 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული სტიპენდია და ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სისტემაში არსებული ნეპოტიზმი facebook ბმული
  ანა დოლიძე facebook ბმული
  ანა დოლიძის იმპიჩმენტი მედია ბმული
  ვენეციის კომისია მედია ბმული
  პოლიტიკური განცხადებები სასამართლოში მედია ბმული
  მოსამართლეების უვადოდ გამწესების გადადება მედია ბმული
  სახელმწიფო დეპარტამენტის 2018 წლის ანგარიში მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);