პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლევან მიქაბერიძე
 • დაბადებით თარიღი : 07.03.1982
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოგრაფიის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 დეკემბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 15 ივლისი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 30 ნოემბერი, 2016 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 29 ნოემბერი, 2013 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა კონსულტანტი 2013
  თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარია ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია სექტორის უფროსი 2011-2012
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია / ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2009-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2007-2009
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია ბიუროს კანცელარიის სპეციალისტი 2006-2007
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების კურიერი 2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 67660.49 GEL 0.000 5562.24 GEL 73222.73 GEL 0.000 99150 GEL “სხვა შემოსავალში” ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 5701.32 GEL 81976.32 GEL 0.000 67450 GEL “სხვა შემოსავალში” ექსპერტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 0.000 75425 GEL 0.000 49450 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 GEL 0.000 0.000 73618.75 GEL 0.000 23800 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 0.000 0.000 74419 GEL 0.000 24650 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275 GEL 0.000 0.000 73275 GEL 0.000 8850 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 4890 GEL 0.000 12595 GEL 0.000 3200 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული სტიპენდია და კონსულტანტის მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);