პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლელა მილდენბერგერი
 • დაბადებით თარიღი : 30.08.1968
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  114-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1986

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2007
  სულხან-საბა ორბელანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური
  ინსტიტუტი
  რუსული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1991
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 2 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვარი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2014-2018
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2008-2014
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სტაჟიორი 2008

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  არასამთავრობო ორგანიზაცია “საგანმანათლებლო თანამშრომლობისა და განვითარების ცენტრი” საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი საქართველო, თბილისი 2000-2008
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2016-2017 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი რუსული ენა და ლიტერატურა 2004-2009
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობა, შედეგების გადათვლის დავალება 12 ოქტმბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა 27 აგვისტო, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  განჩნება დროებითი განჩინების მიღებაზე უარის თქმის შესახებ, რომლითაც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერიას უნდა აკრძალვოდა დემონტაჟის განხორციელება. 18 დეკემბერი, 2020 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,325.03 GEL 0 0 66,325.03 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 73,673.75 GEL 0 0 73,673.75 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 6330 GEL 0 0 0 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “სტრასბურგის სასამართლო პრესრელიზს ავრცელებს – არც “ქართული ოცნების” კოალიცია და არც რომელიმე სახელმწიფო ორგანო სამართალწარმოებაში მხარე არ ყოფილა” facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პოსტი მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის შესახებ facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “ანრი ოხანაშვილი – ვერ მოიყვანეს ვერც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი, თუ რატომ უნდა გადავადდეს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა 2024 წლამდე” facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი – იდეაც კი, მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის შეჩერების შესახებ, სასამართლოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ გალაშქრებაა” facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “დავით მამისეიშვილი: ჩვენ, მოსამართლეებს, დაცვა გვჭირდება” facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);