პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დალი მეტრეველი
 • დაბადებით თარიღი : 28.05.1963
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N16 საჯარო სკოლა სოხუმი 1980

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1986
  ქ. სამარყანდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიის ფაკულტეტი 1983
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის ოქტომბრიდან უვადო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 11 ოქტომბრის N1/242 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2017 წლის 6 ივნისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის N1/190 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/81 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისსხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2006-2016
  ქ.გაგრის საქალაქო სასამართლო 2003-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტი გამომძიებელი თბილისი, საქართველო 2000-2003
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გეგა გეგეშიძის (ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის) საქმე გადაწყვეტილება
  გვანცა ყუფარაძის (არასრულწლოვანი, მიესაჯა 14 წელი) საქმე გადაწყვეტილება
  გიგი უგულავას საქმე, უფლებამოსილების შეჩერება გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65980 GEL 4808,62 GEL / 12820,43 USD/ 12000 USD 7000 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, თანამსესხებელი ბელა მეტრეველი, სესხი აღებულია ბელა მეტრეველის სასარგებლოდ, 120000, USD სხვა შემოსავალში -მკურნალობის თანხა, სადაზღვეო კომპანია ჯი პი აი; ბელა მეტრეველის სასარგებლოდ აღებული იპოთეკური
  სესხის ხელშეკრულების დასაფარი თანხა გადმოცემული
  ბელა მეტრეველის მიერ; ბინის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 12000 USD / 2075 GEL / 1583,71 GEL / 13928,96 USD 12000 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 6500, USD / სესხი, იპოთეკური სესხი, თანამსესხებელი
  ბელა მეტრეველი, სესხი აღებულია ბელა მეტრეველის სასარგებლოდ, 120000, USD / სესხი, განვადება, 4558,19, GEL
  სხვა შემოსავალში -მკურნალობის თანხა, სადაზღვეო კომპანია ჯი პი აი (2X); ბელა მეტრეველის სასარგებლოდ აღებული იპოთეკური
  სესხის ხელშეკრულების დასაფარი თანხა გადმოცემული
  ბელა მეტრეველის მიერ; ბინის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 48270 GEL 79,25 GEL / 28800 USD / 4800 GEL / 6952 EUR / 20000 GEL 5000 GEL სესხი, იპოთეკა, 40000, USD / სესხი, სამომხმარებლო, 6500, USD / სესხი, განვადება, 912, GEL / სესხი, იპოთეკური სესხი, თანამსესხებელი ბელა მეტრეველი, 120000, USD / სესხი, განვადება, 1500, GEL სხვა შემოსავალში – დევნილის დახმარება, დისგან საჩუქრად მიღებული თანხა, მკურნალობის ხარჯები, თანამშრომლების დახმარება, მკურნალობის ხარჯები. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ კლინიკა ანადოლუში ჩარიცხული თანხა, მკურნალობის თანხა, სადაზღვეო კომპანია ჯი პი აი; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფუალდი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 2698,6 GEL სესხი, კრედიტი, 6500, USD / სესხი, იპოთეკა, 40000, USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74450.00 GEL 2000.00 USD 10000.00 USD / 3000.00 EUR სესხი, იპოთეკა, 40000.00 USD / სამომხმარებლო საკრედიტო, განვადება,
  5000.00 GEL / სესხი, კრედიტი, 6500.00 USD / სესხი, განვადება, 4880.00 GEL
  სხვა შემოსავალში – ბინის გაქირავებით მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275.00 GEL 2000.00 USD 15000.00 USD / 3000.00 EUR სესხი, იპოთეკური, 40000.00 USD / სამომხმარებლო საკრედიტო, განვადება,
  5000.00 GEL
  სხვა შემოსავალში – ბინის გაქირავებით მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 47050.00 GEL 5000.00 GEL 4300.00 USD სესხი, იპოთეკური, 40000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 7500.00 USD სხვა შემოსავალში – ბინის გაქირავებით მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195.00 GEL 8000.00 USD 5000.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 40000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 7500.00 USD სხვა შემოსავალში – ბინის გაქირავებით მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 50209.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 40000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 7500.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45920.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 40000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 7500.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37000.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 40000.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 7500.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34245 GEL 3600 USD სესხი, 47500 USD სხვა შემოსავალში – ბინის გაქირავებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22822 GEL 1500 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 50000 USD დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20045 GEL 250 EUR 2000 GEL სხვა შემოსავალში – “ნორლაგის” მიერ დაფარული ნორვეგიაში მივლინებით ყოფნის ხარჯები; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 10360 GEL 5000 USD დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6000 GEL / 600 GEL / 190 GEL / 130 USD 31000 GEL / 14000 USD 30000USD ხელფასში – მოსამართლის ხელფასი, დანამატი წელთა ნამსახურების მიხედვით, დანამატი ფონდიდან, გრანტი; სხვა შემოსავალში – ბინის გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხა, სასტუმრო “აჭარიდან” მიღებული საკონპენსაციო თანხა; დანაზოგში – აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდგომ საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 20000 USD 2000 USD 30000USD სხვა შემოსავალში – საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარების და რეფორმების ფონდთან დადებული გრანტის ხელშეკრულების ღირებულება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა; ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნა ინტერვიუ რადიო თავისუფლებასთან ბმული
  გვანცა ყუფარაძის საქმესთან დაკავშირებით ინტერვიუ ჟურნალისტებთან ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);