პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ქეთევან მესხიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 5.12.1981
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N39 საშუალო სკოლა თბილისი 1999

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2012 დოქტორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ზაარბრუკენის უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი გერმანია, ზაარბრუკენი 2003-2004

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი უვადოდ განკარგულება
  დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო სტაჟიორი 2015
  დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო სტაჟიორი 2013
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 1-ლი იანვარი გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2010 წლის 1-ლი დეკემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2010 წლის 1-ლი დეკემბერი 10 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანაშემწე 2006-2008
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა მთავარი სპეციალისტი 2005-2006
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო თარჯიმანი 2003-2004
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სტაჟიორი 2002-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  ევროსაბჭო საქართველოში მოწვეული ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2020
  ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ანტიკოროფციული ქსელი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი, ექსპერტი სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხებში 2018-2019
  OSGF, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოწვეული ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2016
  ILO, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოწვეული ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2016-დან
  ევროპის საბჭო, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოწვეული ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2015-დან
  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა მოწვეული ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2015-დან
  GIZ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოწვეული ექსპერტი საქართველო, თბილისი 2012-დან
  კავკასიის უნივერსიტეტი მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საქართველო, თბილისი 2008-2010
  კავკასიის უნივერსიტეტი კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დეპარტამენტის დირექტორი საქართველო, თბილისი 2008-2009
  ცენტრალური საარჩევნო კომისია იურისტი საქართველო, თბილისი 2002
  ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურიდიული კონსულტაციის ჯგუფის კონსულტანტის თანაშემწე საქართველო, თბილისი 2001-2002
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია სასწავლო კურსი “შრომის საერთაშორისო სტანდარტები” 2019
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004
  პასაუს უნივერსიტეტი იურიდიული ენის სასწავლო კურსი 2002

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ევროკავშირის სამართალი”
  თარიღი: 2020
  ქვეყანა/ქალაქი: ლუქსემბურგი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “შრომითი მიგრაცია და ევროპული სამართალი”
  თარიღი: 2018
  ქვეყანა/ქალაქი: პორტუგალია, ლისაბონი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “მომხმარებელთა უფლებები ევროკავშირის სამართლის მიხედვით”
  თარიღი: 2018
  ქვეყანა/ქალაქი: ბულგარეთი, სოფია
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “სამოქალაქო სამართლის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საკითხები”
  თარიღი: 2018
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, დრეზდენი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია”
  თარიღი: 2018
  ქვეყანა/ქალაქი: ხორვატია, ზაგრები
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – „სწავლების, კურიკულუმის შედგენისა და შეფასების შესახებ“
  თარიღი: 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი, ლოპოტა
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საკორპორაციო სამართალი
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ბორჯომი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, GIZ, PROLoG
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენერთა ტრენინგი – “საუნივერსიტეტო და პროფესიული სწავლების მეთოდოლოგია”
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ლოპოტა
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი”
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ბათუმი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, CLDP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “საერთაშორისო შრომის სტანდარტები და საქართველოს შრომის კოდექსი”
  თარიღი: 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ბათუმი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ILO
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ბავშვზე ზრუნვისა და კეთილდღეობის სამართლებრივი ასპექტები”
  თარიღი: 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ლოპოტა
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, OSFG
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ბავშვთა უფლებები”
  თარიღი: 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, OSGF
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი აღჭურვა”
  თარიღი: 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, ბაკურიანი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, UNDP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კონფერენცია – “თანამედროვე სწავლების მეთოდოლოგია”
  თარიღი: 2010
  ქვეყანა/ქალაქი: კანადა, ტორონტო
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  GIZ საქართველო, თბილისი გადახდისუუნარობის სამართალი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი სამეწარმეო სამართალი 2018
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი შრომის სამართალი, დისკრიმინაციის სამართალი 2017-2018
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი სამოსამართლო ეთიკა 2016-2018
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი სამოხელეო ეთიკა და კომუნიკაციის წესი 2016-2017
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი სახელშეკრულებო სამართალი 2015-2018
  თავისუფალი უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი ვალდებულებითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სამოქალაქო პროცესი და აქტუალური სასამართლო პრაქტიკა 2013-დან – დღემდე
  კავკასიის უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი 2007-2013
  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი 2005-2006
  სამეცნიერო საქმიანობა
  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი (რიდერი) თანაავტორი „გადახდისუუნარობის სამართალი“ 2020 ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის
  წიგნი (რიდერი) თანაავტორი “სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება” 2020 ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის
  მონოგრაფია ავტორი „კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები“ 2020 ბმული
  წიგნი თანაავტორი “საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი” 2020 ბმული
  სტატია ავტორი „სესხისა და მევახშეობის ურთიერთმიმართება“ 2020 ბმული
  სტატია ავტორი „სოლიდარული ვალდებულების არსი და თავისებურებები“ 2019 ბმული
  სტატია ავტორი “გარიგების ფორმის ფუნქცია” 2019 ბმული
  სტატია ავტორი „დიფამაცია, ქართული და ევროპული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით” 2017 ბმული
  სტატია ავტორი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის მცდელობა ქართული და ევროპული პერსპექტივით” 2017 ბმული
  სტატია ავტორი „თავდებობის სამართლებრივი ასპექტები, თეორია და სასამართლო პრაქტიკა” 2017 ბმული
  სტატია ავტორი „წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა, წინარე ხელშეკრულება, ბე, შედარებითსამართლებრივი ანალიზი” 2017 ბმული
  წიგნი თანაავტორი “შრომის სამართლის სახელმძღვანელო” 2016 ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის
  წიგნი თანაავტორი “საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები” 2016 ბმული
  სტატია ავტორი „ვალის აღიარება (თეორია და სასამართლო პრაქტიკა)” 2016 ბმული
  სტატია ავტორი „პროცენტის გადახდა ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას” 2016 ბმული
  სტატია ავტორი „ვალუტის კურსის ცვლილების ზეგავლენა სამოქალაქო ურთიერთობებზე (ნომინალიზმის პრინციპი ქართული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით)” 2016 ბმული
  სტატია ავტორი „სამომხმარებლო კრედიტი” 2016 ბმული
  სტატია ავტორი „ფარული ჩანაწერი როგორც მტკიცებულება სამოქალაქო სასამართლო სამართალწარმოების ფარგლებში” 2015 ბმული
  სტატია ავტორი „პირგასამტეხლო (თეორიული ასპექტები, სასამართლო პრაქტიკა)” 2014 ბმული
  სტატია ავტორი „ერთიანი განზოგადებული სასამართლო პრაქტიკის არსებობის მიზანშეწონილობა სასამართლო სისტემაში“ 2012 ბმული
  სტატია ავტორი „მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე წარდგენილი სარჩელების სასამართლოს წესით განხილვის
  ზოგიერთი თავისებურების პრაქტიკული ანალიზი“
  2012 ბმული
  სტატია ავტორი „რეკეტული ქონების, თანამდებობის პირის, ქურდული სამყაროს წევრის, ადამიანით მოვაჭრის, ნარკოტიკული საშუალების გავრცელების ხელშემწყობის ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით მსჯავრდებული პირის ქონების
  ჩამორთმევასა და სახელმწიფოსათვის გადაცემასთან დაკავშირებით სამოქალაქო წარმოების თავისებურებათა მატერიალურ-პროცესუალური ანალიზი“
  2012 ბმული
  სტატია ავტორი „ბაჟი მაგისტრატი მოსამართლეების განსჯად საქმეებზე, ბაჟისაგან გათავისუფლებისა და ბაჟის ოდენობის შემცირების შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო სტანდარტები (სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა)“ 2012 ბმული
  სტატია ავტორი „ერთიანი განზოგადებული სასამართლო პრაქტიკის არსებობის მიზანშეწონილობა სასამართლო სისტემაში“ 2012 ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის
  წიგნი თანაავტორი “პრაქტიკული რეკომენდაციები სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საკითხებზე საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის” 2010 ბმული
  წიგნი თანაავტორი „ურთიერთობები სასამართლო სხდომის დარბაზში” 2010 ბმული
  წიგნი თანაავტორი “აღმოსავლეთ ქვეყნების კონსტიტუციები” 2007 ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თანხის დაკისრება 27 ივლისი, 2020 წელი ბმული
  ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლება 18 მაისი, 2019 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 19 აპრილი, 2019 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 19 აპრილი, 2019 წელი ბმული
  ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა, უძრავ ქონებაზე მესაკუთრედ ცნობა 10 აპრილი, 2019 წელი ბმული
  დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 10 აპრილი, 2019 წელი ბმული
  სადაზღვევო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თანხის დაკისრება 13 მარტი, 2019 წელი ბმული
  ხელშეკრულების შეწყვეტის უკანონოდ ცნობა, პირგასამტეხლოს დარიცხვის უკანონოდ ცნობა 11 მარტი, 2019 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 11 მარტი, 2019 წელი ბმული
  ნასყიდობის (გამოსყიდვის უფლებით) ხელშეკრულების გაუქმება 06 მარტი, 2019 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 25 თებერვალი, 2019 წელი ბმული
  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება 13 თებერვალი, 2019 წელი ბმული
  დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 28 იანვარი, 2019 წელი ბმული
  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება 22 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 12 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 12 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 12 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  ფულადი ვალდებულების შესრულება 12 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  ავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 07 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  ფულადი ვალდებულების შესრულება 05 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  სააღსრულებო ფურცლებში ცვლილების შეტანა 05 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  საზიარო უფლების გაუქმება 03 ნოემბერი, 2018 წელი ბმული
  მორალური ზიანის ანაზღაურება 22 ოქტომბერი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო ხელშეშლის აღკვეთა 17 სექტემბერი, 2018 წელი ბმული
  ხელშეშლის აღკვეთა და შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 17 სექტემბერი, 2018 წელი ბმული
  სააღსრულებო ფურცლის ნაწილობრივ გაუქმება, პირგასამტეხლოს შემცირება 17 სექტემბერი, 2018 წელი ბმული
  საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება 03 სექტემბერი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 03 სექტემბერი, 2018 წელი ბმული
  სამსახურში აღდგენის შეუძლებლობის გამო კომპენსაციის ანაზღაურება 06 აგვისტო, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 18 ივლისი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 18 ივლისი, 2018 წელი ბმული
  არასრულწლოვანი შვილიშვილის ნახვის დღეების განსაზღვრა, ალიმენტის დაკისრება 18 ივლისი, 2018 წელი ბმული
  ქორწინების შეწყვეტა 16 ივლისი, 2018 წელი ბმული
  ფულადი ვალდებულების შესრულება 16 ივლისი, 2018 წელი ბმული
  სააღსრულებო ფურცელში ცვლილების შეტანა პირგასამტეხლოს შემცირება 11 ივლისი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 30 ივნისი, 2018 წელი ბმული
  ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება 27 ივნისი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 27 ივნისი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 27 ივნისი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 27 ივნისი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 20 ივნისი, 2018 წელი ბმული
  ალიმენტის დაკისრება 30 მაისი, 2018 წელი ბმული
  აუცილებელი გზის დადგენა 30 მაისი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 25 მაისი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 25 მაისი, 2018 წელი ბმული
  მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება 25 მაისი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 25 მაისი, 2018 წელი ბმული
  მოსამართლემ განაცხადა თვითაცილება იმ გარემოებაზე მითითებით, რომ მისი მეუღლე მოსარჩელე კომპანიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი იურისტის თანამდებობას იკავებს. 24 მაისი, 2018 წელი ბმული
  ხელშეკრულების მოშლა, გადაცემული თანხის პროცენტთან ერთად დაბრუნება, ზიანის ანაზღაურება 23 მაისი, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 23 მაისი, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 21 მაისი, 2018 წელი ბმული
  საზიარო უფლების გაუქმება 21 მაისი, 2018 წელი ბმული
  სესხის და სარგებლის დაკისრება 27 აპრილი, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 24 აპრილი, 2018 წელი ბმული
  ქირისა და კომუნალური მომსახურების თანხის დაკისრება 24 აპრილი, 2018 წელი ბმული
  ალიმენტის ოდენობის გაზრდა, წარსული დროის ალიმენტის გადახდევინება 10 აპრილი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 03 აპრილი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 03 აპრილი, 2018 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 13 მარტი, 2018 წელი ბმული
  სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, განაცდური ხელფასის ანაზღაურება 13 მარტი, 2018 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვა; გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად გადაცემა / სამკვიდრო მოწმობის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა, მესაკუთრედ ცნობა / სამკვიდრო მოწმობის ბათილად ცნობა, ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, უძრავ ნივთზე თანამესაკუთრედ ცნობა
  / უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვა
  26 თებერვალი, 2018 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 23 იანვარი, 2018 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 19 დეკემბერი, 2017 წელი ბმული
  პირგასამტეხლოს გადახდის დაკისრება (სარჩელში); ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის ბათილად აღიარება (შეგებებულ სარჩელში) 15 დეკემბერი, 2017 წელი ბმული
  დავალიანების ჩამოწერა, ზიანის ანაზღაურება 15 დეკემბერი, 2017 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 15 დეკემბერი, 2017 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 30 ნოემბერი, 2017 წელი ბმული
  ბინიდან გამოსახლება 28 ნოემბერი, 2017 წელი ბმული
  სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 28 ნოემბერი, 2017 წელი ბმული
  სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 28 ნოემბერი, 2017 წელი ბმული
  სესხის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ვალდებულებისგან გათავისუფლება, გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება, სალომბარდე სესხზე ვალდებულებისა 31 ოქტომბერი, 2017 წელი ბმული
  საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე დავალიანების გადახდის დაკისრება 31 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა და სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 27 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 27 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  კომპენსაციის და პირგასამტეხლოს ანაზღაურება 20 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 18 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 18 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  ალიმენტის გადახდის დაკისრება, წარსული დროის ალიმენტის გადახდევინება 17 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  უკანონოდ ჩაკეტილი გზის გახსნა 06 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 06 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 06 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 06 ივლისი, 2017 წელი ბმული
  დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების ბათილად ცნობა და აღდგენა, მიუღებელი ხელფასის ანაზღაურება, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება, გამოუყენებელი ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულების ანაზღაურება, სასამსახურო ხელშეკრულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობა, მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 27 ივნისი, 2017 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვა 13 ივნისი, 2017 წელი ბმული
  ნასყიდობის თანხის გადახდა, პირგასამტეხლოს დაკისრება 09 ივნისი, 2017 წელი ბმული
  ფულადი ვალდებულების შესრულება, ზიანის ანაზღაურება 06 ივნისი, 2017 წელი ბმული
  ნოტარიუსის მიერ გაცემულ სააღსრულებო ფურცლებში ცვლილების შეტანა, ძირითადი თანხის შემცირება. 06 ივნისი, 2017 წელი ბმული
  განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება 29 მაისი, 2017 წელი ბმული
  ქორწინების შეწყვეტა 24 აპრილი, 2017 წელი ბმული
  ფულადი ვალდებულების შესრულება 10 აპრილი, 2017 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 14 თებერვალი, 2017 წელი ბმული
  მემკვიდრედ და უძრავ ქონებაზე მესაკუთრედ ცნობა 07 თებერვალი, 2017 წელი ბმული
  დავალიანების ანაზღაურება 03 თებერვალი, 2017 წელი ბმული
  სესხის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 20 იანვარი, 2017 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება 20 იანვარი, 2017 წელი ბმული
  სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 20 იანვარი, 2017 წელი ბმული
  სამუშაოზე აღდგენა, იძულებით განაცდურის ანაზღაურება 28 დეკემბერი, 2016 წელი ბმული
  სამუშაოზე აღდგენა, იძულებით განაცდურის ანაზღაურება 28 დეკემბერი, 2016 წელი ბმული
  საწარმოო ტრავმის შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურება 20 დეკემბერი, 2016 წელი ბმული
  დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებით და მოხმარებული ელექტროენერგიის გადაუხდელობით წარმოშობილი დავალიანების გადახდა 16 დეკემბერი, 2016 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 8 ნოემბერი, 2016 წელი ბმული
  ალიმენტის დაკისრება 06 ოქტომბერი, 2016 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 25 მაისი, 2016 წელი ბმული
  ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლება 10 მაისი, 2016 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 15 აპრილი, 2016 წელი ბმული
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 05 აპრილი, 2016 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 28 მარტი, 2016 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 25 იანვარი, 2016 წელი ბმული
  მამობის დადგენა, ალიმენტის დაკისრება 28 დეკემბერი, 2015 წელი ბმული
  თანხის დაკისრება 22 დეკემბერი, 2015 წელი ბმული
  ქორწინების შეწყვეტა 11 დეკემბერი, 2015 წელი ბმული
  ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ქორწინების განმავლობაში შეძენილ ქონებაზე თანამესაკუთრედ ცნობა 10 ნოემბერი, 2015 წელი ბმული
  სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 13 ივლისი, 2015 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 22 ივნისი 2015 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 16 ივნისი 2015 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 21 მაისი, 2015 წელი ბმული
  საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულება 03 აპრილი, 2015 წელი ბმული
  სასამართლომ განმარტება გააკეთა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის ვადისა და წესის შესახებ 03 აპრილი, 2015 წელი ბმული
  იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება, ბრძანების ბათილად ცნობა 24 თებერვალი, 2015 წელი ბმული
  უსაფუძვლო გამდიდრების შედეგად მიღებული თანხის დაბრუნება, შეგებებულ სარჩელში – ფულადი ვალდებულების შესრულება, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია 17 თებერვალი, 2015 წელი ბმული
  პირგასამტეხლოს შემცირება 21 ნოემბერი, 2014 წელი ბმული
  მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 21 ნოემბერი, 2014 წელი ბმული
  ალიმენტის დაკისრება 21 ნოემბერი, 2014 წელი ბმული
  ალიმენტის შემცირება 07 ოქტომბერი, 2014 წელი ბმული
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 16 სექტემბერი, 2014 წელი ბმული
  გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება 15 სექტემბერი, 2014 წელი ბმული
  ალიმენტის შემცირება 12 სექტემბერი, 2014 წელი ბმული
  ჩუქების ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა 15 აპრილი, 2014 წელი ბმული
  ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმება 21 ნოემბერი, 2013 წელი ბმული
  მამობის დადგენა, ალიმენტის დაკისრება 06 ნოემბერი, 2013 წელი ბმული
  შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 31 ოქტომბერი, 2012 წელი ბმული
  მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება 17 იანვარი, 2012 წელი ბმული
  ზიანის ანაზღაურება განსხვავებული აზრი ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68,238.06 GEL 63,820.79 GEL 1200 EUR 0 132,058.85 GEL 1200 EUR 0 42,590 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2019 74,324.83 GEL 55,206.69 GEL 300 EUR 0 129,531.52 GEL 300 EUR 2000 GEL 1300 USD 42,590 GEL “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84,675 GEL 41,121.21 GEL 0 125,796.21 2000 GEL 1400 USD 42,590 GEL “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 54,215.45 GEL 0 135,990.45 GEL 2600 GEL 2000 USD 42,590 GEL “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80,000 GEL 38,917.75 GEL 0 118,917.75 GEL 5500 GEL 1500 USD 87,590 GEL “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 80,000 GEL 41,175 GEL 0 121,175 GEL 3500 GEL 2400 USD 48,000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80,000 GEL 31,550 GEL 0 111,550 GEL 6500 GEL 4900 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50,110 GEL 12,200 GEL 0 62,310 GEL 2000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 49,655.80 GEL 6125 GEL 0 55,780.80 GEL 3500 GEL 2500 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,584.85 GEL 0 0 47,584.85 GEL 4300 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია ქეთევან მესხიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 0 8130 GEL 4700 GEL 12,830 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის სკოლის მსმენელის სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბავშვთა საკუთრებრივი უფლებები გადაცემის სტუმარი ბმული
  კონფერენცია თემაზე – დირექტორთან დადებული ხელშეკრულების სამართლებრივი ასპექტები კონფერენცია თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა