პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მანანა მესხიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 28.04.1979
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  № 139-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1996

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ევროპული სამართლის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002-2003 მაგისტრი
  ‘მცირე აკადემია” იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 27 მაისი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 27 მაისი, 2014 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 9 აგვისტო, 2010 გადაწყვეტილება
  გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 19 ოქტომბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 19 ოქტომბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2 აგვისტო, 2007 გადაწყვეტილება
  გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 აგვისტო, 2007 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2006-2007
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016/2018
  თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ფაკულტეტი 2004-2005
  ლიცეუმი ”მცირე აკადემია’ თბილისი, საქართველო პრაქტიკული სამართალი 2002-2003
  N57 საშუალო სკოლა თბილისი, საქართველო პრაქტიკული სამართალი 2001-2003
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 58644.01 GEL 0.000 0.000 58644.01 GEL 15217.07 USD 0.000 “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 57980.3 GEL 6600 GEL 0.000 64580.3 GEL 15053.84 USD 0.000 “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 76369.77 GEL 0.000 0.000 76369.77 GEL 7836.93 USD 0.000 “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 62997.38 GEL 0.000 0.000 62997.38 GEL 11112.36 USD 0.000 “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 65875 GEL 1800 GEL 0.000 67675 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 60000.1 GEL 0.000 0.000 60000.1 GEL 3000 GEL 50000 USD “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 24756.25 GEL 0.000 0.000 24756.25 GEL 0.000 50000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 40560 GEL 0.000 0.000 40560 GEL 1630 GEL 50000 USD “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36958 GEL 3975 GEL 0.000 40933 GEL 2061.51 GEL 0.000 “დანაზოგში” ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34203 GEL 0.000 8500 USD 34203 GEL 8500 USD 2000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 15215 GEL 0.000 0.000 15215 GEL 3500 GEL 2000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);