პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნათია მერაბიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 2.11.1981
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ი. ჭავჭავაძის სახელობის N5 საშუალო სკოლა ახალციხე 1999

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ახალციხე, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 1-ლი ივლისი გადაწყვეტილება
  ახალციხის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 21 მაისი 10 წლით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი უფროსი გამომძიებელი საქართველო, ახალციხე 2005-2011
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ახალციხის საგადასახადო ინსპექცია გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს სპეციალისტი საქართველო, ახალციხე 01.09.2005 – 30.10.2005
  შპს “ახალციხის რაიონული პოლიკლინიკა” იურისტი საქართველო, ახალციხე 2005
  შპს იურიდიული ფირმა “სიმართლე” ადვოკატი საქართველო, ახალციხე 03.2005-09.2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 იუსტიციის სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი საქართველო, ახალციხე 2006-2007
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 62,954.04 GEL 0 0 62,954.04 GEL 3014.12 GEL 33,500 EUR “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 54,300 GEL 0 0 54,300 GEL 6.22 GEL 40,000 USD; 33,500 EUR “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 65,775 GEL 0 3189,53 GEL 68,964.53 GEL 33,554.08 GEL; 548.16 EUR 5000 GEL; 40,000 USD; 33,500 EUR “სხვა შემოსავალში” ასახულია სადაზღვევო კომპანიისგან მიღებული მკურნალობის ხარჯის ანაზღაურების თანხა. “დანაზოგში” მითითებულია ანაბრისა და დეპოზიტის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 60,673.21 GEL 0 1500 USD 62,173.21 GEL 32,162.23 GEL 86,174.68 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 65,000 GEL 0 0 65,000 GEL 5000 GEL; 769.44 USD 33,000 GEL; 46,174.68 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 64,000 GEL 0 0 64,000 GEL 6000 GEL 33,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 30,273 GEL 0 0 30,273 GEL 0 33,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 23,911 GEL 0 0 23,911 GEL 0 66,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 15,130 GEL 0 0 15,130 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);