პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : სერგო მეთოფიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 01.08.1961
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  № 78 საშუალო სკოლა თბილისი 1978

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1985 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 26 მარტი, 2021 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია დაეკისრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2 ნოემბერი, 2020 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია კოლეგიის თავმჯდომარე 10 მარტი, 2020 5 წლის ვადით განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 27 იანვარი, 2020 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია დაეკისრა ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2 დეკემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 18 იანვარი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 15 თებერვალი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2013 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 6 აგვისტო, 2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 10 მარტი, 2009 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 10 მარტი, 2009 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2016
  საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიცია 2007-2009
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შსს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი 2005-2006
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შსს ორგანოებში სს დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი 2004-2005
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა სასჯელთა აღსრულებისას კანონის შესრულებაზე ზედამხედველობის ჯგუფში პროკურორის უფროსი თანაშემწე 2003-2004
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა პროკურორ-კრიმინალისტი 2003
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა კადრების, ორგანიზაციული უზრუნველყოფის, სტატისტიკისა და კონტროლის განყოფილების უფროსის მოადგილე 2002-2003
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა სასჯელთა აღსრულებისას კანონის შესრულებაზე ზედამხედველობის ჯგუფში პროკურორის უფროსი თანაშემწე 2002
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა შეიარაღებულ ძალებში მოკვლევისა და ადამიანთა უფლებების დაცვის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი 1997-2002
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა საერთო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი 1994-1997
  ახალციხის სამხედრო პროკურატურა მოადგილე 1993-1994
  მთავარი სამხედრო პროკურატურა გამომძიებელი / უფროსი გამომძიებელი 1992-1993
  დმანისის რაიონის პროკურატურა თანაშემწე 1992
  დმანისის რაიონის პროკურატურა გამომძიებელი 1989-1992
  ახალქალაქის რაიონის პროკურატურა გამომძიებელი 1989
  წალკის რაიონის პროკურატურა სტაჟიორი პროკურორის თანაშემწე 1987-1989
  ახალქალაქის რაიონის პროკურატურა სტაჟიორი გამომძიებელი 1987-1989
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები შენიშვნა
  2019 82697.82 GEL 0.000 0.000 82697.82 GEL 4000 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია გადაწყვეტილება დაჯარიმების თაობაზე
  2018 76524 GEL 0.000 0.000 76524 GEL 0.000 34136 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 78975 GEL 0.000 0.000 78975 GEL 0.000 39136 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 77757 GEL 0.000 0.000 77757 GEL 0.000 59456 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 75517 GEL 0.000 0.000 75517 GEL 0.000 59456 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74782.5 GEL 0.000 0.000 74782.5 GEL 0.000 59456 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 62180 GEL 0.000 35100 USD 62180 GEL 35100 USD 0.000 39000 USD 53336 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ნასყიდობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 57595 GEL 0.000 0.000 57595 GEL 0.000 39000 USD 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 59613.6 GEL 0.000 0.000 59613.6 GEL 0.000 39000 USD 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 56110 GEL 0.000 0.000 56110 GEL 0.000 39000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40285 GEL 0.000 0.000 40285 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 28728 GEL 0.000 0.000 28728 GEL 0.000 2000 GEL 2000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ნაზი ჯანეზაშვილის ინტერესთა კონფლიქტი მედია ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილის ინტერესთა კონფლიქტი მედია ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანა დოლიძის შეურაცხყოფა მედია ბმული
  მოსამართლეების უვადო დანიშვნების შეჩერება მედია ბმული
  აშშ-ის სახელმწიფო დეპატამენტის კრიტიკული ანგარიში მედია ბმული
  მოსამართლეების უვადო დანიშვნების შეჩერება მედია ბმული
  მოსამართლეების უვადო დანიშვნების შეჩერება მედია ბმული
  არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტზე მედია ბმული
  მოსამართლეების უვადო დანიშვნების შეჩერება მედია ბმული
  ანა დოლიძესთან და მის საქმიანობასთან დაკავშირებით მედია ბმული
  განცხადება ეკა ბესელიას მისამართით მედია ბმული
  საბჭოს საქმიანობის შეფასება მედია ბმული
  ანა დოლიძისა და ნაზი ჯანეზაშვილის საქმიანობის შეფასება მედია ბმული
  არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა მედია ბმული
  ეკა ბესელიას და ანა დოლიძის კრიტიკა მედია ბმული
  ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი მოსამართლეები მედია ბმული
  საბჭოს წევრის კაბინეტში მოსამართლეების გასაუბრების მიზნით დაბარება მედია ბმული
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ არასამთავრობო სექტორის ინიციატივების გათვალისწინება მედია ბმული
  ეკა გიგაური – კორუფცია მედია ბმული
  სასამართლო სისტემაზე კონტროლი მედია ბმული
  მოსამართლეების წინააღმდეგ კამპანია მედია ბმული
  საბჭოს სხდომების დახურვა მედია ბმული
  მოსამართლეთა პროფესიული დღე facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილის შესახებ facebook ბმული
  ნინო ქადაგიძის შესახებ facebook ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილის შესახებ facebook ბმული
  ნაციონალურ-დემოკრატიული ინსტიტუტის შესახებ facebook ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  რუსთავი 2 -ის თაობაზე სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  გადაწყვეტილება ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ facebook ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილის შესახებ facebook ბმული
  თამარ ალანიას განხილულ საქმეზე facebook ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  მიუკერძოებელი სასამართლოს თაობაზე facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  სახალხო დამცველის განმარტების თაობაზე facebook ბმული
  კვლევა საქართველოს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით facebook ბმული
  ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  მოსამართლის პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით facebook ბმული
  მედიის კრიტიკა facebook ბმული
  ანა დოლიძის შესახებ facebook ბმული
  სასამართლო რეფორმის თაობაზე facebook ბმული
  სახალხო დამცველის შესახებ facebook ბმული
  ეკა გიგაურის შესახებ facebook ბმული
  Freedom House -ის ანგარიშის შესახებ facebook ბმული
  ეკა ბესელიას შესახებ facebook ბმული
  პასუხი ეკა ბესელიას facebook ბმული
  ეკა გიგაურის შესახებ facebook ბმული
  მოსამართლის აცილება facebook ბმული
  ეკა გიგაურის შესახებ facebook ბმული
  ადვოკატთა ასოციაციაციის შესახებ facebook ბმული
  მუქარა მოსამართლეებზე facebook ბმული
  მიმართვა ხელისუფლებას facebook ბმული
  გამოხატვის თავისუფლება სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ facebook ბმული
  მილოცვა ლევან მურუსიძეს facebook ბმული
  განცხადება დიმიტრი გვრიტიშვილის კომენტარზე “უკადრებელი არ უნდა იკადრო საკუთარი კარიერისტული მიზნის მისაღწევად – არც ერთი თანამდებობა, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობაც კი ამად არ ღირს!!!” facebook ბმული
  განცხადება ნაზი ჯანეზაშვილის დიპლომთან დაკავშირებით facebook ბმული
  მოსამართლეთა პროფესიული დღე facebook ბმული
  კომენტარი ბაჩალიაშვილის საქმეზე facebook ბმული
  კომენტარი ტელე-კომპანია “მთავარი”-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სადღესასწაულო ღონისძიებებს მართავს და ბიუჯეტიდან კოლოსალურ თანხებს ხარჯავს facebook ბმული
  კომენტარი დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადებაზე ნაზი ჯანეზაშვილის დიპლომის ნამდვილობის შესახებ facebook ბმული
  კომენტარი დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადებაზე ნაზი ჯანეზაშვილის დიპლომის ნამდვილობის შესახებ მედია ბმული
  კომენტარი ბადრი ჯაფარიძის განცხადების შესახებ facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);