პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დავით მგელიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 13.04.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სკოლა-ინტერნატი თიანეთი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული თბილისის ბიზნესისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002
  თიანეთის მრავალდარგოვანი კოლეჯი სპეციალობა – საგზაო პოლიციის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საქმინაობა 1998
  თბილისის შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ეკონომიკური ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის ოქტომბრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 11 ოქტომბრის N1/241 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/97 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2013 წლის 25 მარტიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 19 მარტის N1/42 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია (მივლინების საფუძველზე) 2013 წლის 13 თებერვლიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 6 თებერვლის N1/10 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო 2010 წლის 6 აგვისტოდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს N1/99 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია (მივლინების საფუძველზე) 2009 წლის 15 ივნისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 29 მაისის N1/128 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მივლინების საფუძველზე 2008 წლის 15 დეკემბრიდან 2009 წლის 15 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 დეკემბრის N1/224 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მივლინების საფუძველზე 2007 წლის მაისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 1 მაისის N1/91 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მივლინების საფუძველზე 2007 წლის იანვრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 12 იანვრის N1/20 გადაწყვეტილება
  ხაშურის რაიონული სასამართლო 2007 წლიდან 10 წელი
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2006-2007
  თიანეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2002-2006
  თიანეთის რაიონული სასამართლო სხდომის მდივანი 2001-2002
  თიანეთის რაიონული სასამართლო წამყვანი სპეციალისტი 1999-2001

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  თიანეთის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამმართველო ეკონომისტი საქართველო/თიანეთი 1996-1999
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ბუტა რობაქიძის საქმე 2018 წლის 18 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ზურაბ ჟვანიას საქმე 2015 წლის 16 მარტი გადაწყვეტილება
  ბაჩო ახალაიას საქმე (შვიდი სპეცრაზმელის საქმე) 2013 წლის 31 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  2013 წლის 17 მაისის აქციაზე მომხდარი დაპირისპირების საქმე 2015 წლის 23 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986,51 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი-გადაიფარა შპს ,,არქი” ჯგუფთან დარჩენილი ვალდებულება, 27420, USD / სესხი, სამომხმარებლო, 15310, GEL / ლიზინგი (განვადება), სამომხმარებლო, 2398,6, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი-გადაიფარა შპს ,,არქი” ჯგუფთან დარჩენილი ვალდებულება, 27420, USD / სესხი, სამომხმარებლო, 15310, GEL / ლიზინგი (განვადება), სამომხმარებლო, 1123, GEL / ლიზინგი (განვადება), სამომხმარებლო, 869,29, GEL / ლიზინგი (განვადება), სამომხმარებლო, 2398,6, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 48290,19 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი-გადაიფარა შპს ,,არქი” ჯგუფთან დარჩენილი ვალდებულება, 27420, USD / სესხი, სამომხმარებლო, 15310, GEL / ლიზინგი (განვადება), სამომხმარებლო, 1123, GEL / ლიზინგი (განვადება), სამომხმარებლო, 869,29, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73597 GEL 3500 USD სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი კრედიტის მიცემა, 8000.00 GEL / სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი
  კრედიტის მიცემა, 6160.00 GEL / სესხი, იპოთეკური სესხი-გადაიფარა შპს
  ,,არქი” ჯგუფთან დარჩენილი ვალდებულება, 27420, USD
  სხვა შემოსავალში – ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74390.70 GEL სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი კრედიტის მიცემა, 8000.00 GEL / სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი
  კრედიტის მიცემა, 6160.00 GEL
  ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73779.61 GEL სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი კრედიტის მიცემა, 8000.00 GEL / სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი
  კრედიტის მიცემა, 6160.00 GEL
  ფინანსური დეკლარაცია
  2013 47750.00 GEL 3500.00 USD სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი კრედიტის მიცემა, 8000.00 GEL / სესხი, მსესხებლისათვის სასყიდლიანი
  კრედიტის მიცემა, 6160.00 GEL
  სხვა შემოსავალში – ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 41056.80 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37678.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 39020.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 29900.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 27300 GEL 4500 GEL დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 18850 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 2297 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);