პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : კახაბერ მაჭავარიანი
 • დაბადებით თარიღი : 4.11.1969
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 1 საშუალო სკოლა ქუთაისი 1986

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2012 წლის 1 ივლისი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი უფროსის მოადგილე 2010-2011
  საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი უფროსის მოადგილე 2004-2010
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციაში სახელმწიფო ბრალდების განყოფილების პროკურორი. 2001-2004
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციაში სახელმწიფო ბრალდების განყოფილების უფროსი პროკურორი. 2001-2004
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციაში სახელმწიფო ბრალდების განყოფილების უფროსი. 2001-2004
  საქრთველოს გენერალური პროკურატურა სტაჟიორი 1998-2001
  საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ტექნიკური თანაშემწე
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ეს გრაფა იქნება ესეთი, რომ მნახველმა ადვილად აღიქვას ინფორმაცია. აქ გამოვიყენებთ შენს შემოთავაზებულ ცხრილს, თუმცა ამ მოსამართლეზე აღნიშნული ინფორმაცია არ მოიძებნა, ამიტომ ესე შეუვსებელი გამოჩნდეს
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  მცდელობა,განზრახ მკვლელობა 10/19/2017 გადაწყვეტილება
  ყაჩაღობა,ცეცხლსასროლი იარაღი 9/7/2017 გადაწყვეტილება
  ნასამართლობის არმქონე პირი,ნასამართლობის მოხსნა 6/5/2017 გადაწყვეტილება
  ადვოკატის საქმიანობა და ვალდებულებები 4/19/2017 გადაწყვეტილება
  გამამართლებელი განაჩენი,გამოძალვა,ნარკოტიკული დანაშული 2/6/2017 გადაწყვეტილება
  ახლად გამოვლენილი გარემოება,ირიბი ჩვენება 8/5/2016 გადაწყვეტილება
  სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო,თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან გაქცევა 7/11/2014 გადაწყვეტილება
  ყაჩაღობა,მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევა,კვალიფიკაციის შეცვლა 11/13/2013 გადაწყვეტილება
  წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დანაშაულის ჩადენა,ძარცვა,მნიშვნელოვანი ზიანი 10/21/2013 გადაწყვეტილება
  საგამოძიებო მოქმედების კანონიერება,ჩხრეკა,ამოცნობა,დამსწრე საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას,ყაჩაღობა,ცეცხლსასროლი იარაღი 3/29/2013 გადაწყვეტილება
  განზრახ მკვლელობა,განზრახ მკვლელობა ორი ან მეტის პირის მიმართ,ცეცხლსასროლი იარაღი,ყაჩაღობა,ავტომანქანის გატაცება 7/19/2013
  მკვლელობის მცდელობა,აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილება 12/10/2013 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74330 GEL 74330 GEL სესხი, იპოთეკური, 33363 GEL დეკლარაცია
  2018 67740. GEL 67740. GEL სესხი, იპოთეკური, 33363 GEL დეკლარაცია
  2017 81775. GEL 81775. GEL სესხი, იპოთეკური, 33363, GEL დეკლარაცია
  2016 81197. GEL 81197. GEL სესხი, იპოთეკური, 40705. GEL სესხი, იპოთეკური, 100342. GEL დეკლარაცია
  2015 82050. GEL 82050. GEL სესხი, იპოთეკური, 100342. GEL. სესხი, განვადება, 3241. GEL დეკლარაცია
  2014 81345. GEL 81345. GEL სესხი, იპოთეკური, 116554. GEL. სესხი, განვადება, 3241. GEL დეკლარაცია
  2013 50120. GEL 50120. GEL სესხი, იპოთეკური, 116554. GEL. სესხი, განვადება, 3241. GEL დეკლარაცია
  2012 22947,95. GEL 5000. GEL 22500. GEL 50447,95. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მსმენლისა და სპეციალისტის თანამდებობებზე მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2011 49173. GEL 49173. GEL სესხი, იპოთეკა, 70000. USD დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური კი 1987-1990 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა