პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლავრენტი მაღლაკელიძე
 • დაბადებით თარიღი : 30.10.1988
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  კერძო სკოლა ზესტაფონი 1998

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006-2013 სამართლის დოქტორი
  ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის (გერმანია) უნივერსიტეტი  იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა გერამნია, იენი 2008-2012
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი ასპირანტურა თბილისი, საქართველო 2004-2006
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998-2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 25 ივლისიდან უვადო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 20 ივნისის N1/118 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის N1/177 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სამეცნიერო გრანტი – ქართული სისხლის სამართლის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია, როგორც გამოწვევა და ამოცანა მონაწილე 2016 წლიდან
  გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი სარედაქციო კოლეგიის წევრი საქართველო/თბილისი 2016 წლიდან
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი საქართველო/თბილისი 2015 წლიდან
   ქ. თბილისის პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის პროკურორი საქართველო/თბილისი 2013-2015
   სამეცნიერო გრანტი – „ევროპული სისხლის სამართლის განვითარებისათვის საქართველოში“ სამეცნიერო თანამშრომელი 2008-2009
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიწვეული ლექტორი საქართველო/თბილისი 2008
   სამეცნიერო გრანტი – „საქართველოში სისხლის სამართლის სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა და სისხლის სამართლის დოგმატიკის განვითარება“ სამეცნიერო თანამშრომელი 2007-2011
  სტუნდენტურ გაცვლითი პროგრამა – თანამედროვე სისხლის სამართლის დოგმატიკის საკითხები სამეცნიერო ხელმძღვანელი საქართველო/თბილისი გერმანია/ბერლინი
  შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი საქართველო/თბილისი 2005-2006
  ზესტაფონის შინაგან საქმეთა რაიონული განყოფილება გამომძიებელი საქართველო/ზესტაფონი 2004-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2015-2016 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2014 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი და სტაჟირება ვაშინგტონის სასამართლოში, ანგლო-ამერიკული შეჯიბრობითობის პროცესის გაცნობის მიზნით;
  თარიღი: 2018 წლის ოქტომბერ-ნოემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები/ვაშინგტონი;
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი ქ.კიონიგსვინტერში და სტაჟირება – ფრანქფურტის საქალაქო სასამართლოში;
  თარიღი: 2017 წლის ნოემბერ-დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, კიონიგსვინტერი/ფრანქფურტი;
  დაფინანსების წყარო: საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ).
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი და კურსი გერმანიის სასამართლოს, პროკურატურის და პენიტენციალური სისტემასა და საქმიანობაზე;
  თარიღი: 2015 წლის სექტემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია/ჰამბურგი;
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – ,,ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს საქმიანობა და გადაწყვეტილებები”;
  თარიღი: 2015 წლის დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი/სტრასბურგი;
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში;
  თარიღი: 2013;
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: USAID.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) სტიპენდიატი;
  თარიღი: 2008-2012;
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD).
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამეცნიერო მივლინება – ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტის (გერმანია) იურიდიული ფაკულტეტზე;
  თარიღი: 2007;
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია/იენი;
  დაფინანსების წყარო: –
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
   შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია საქართველო/თბილისი 2014-2015
  სულხან-საბა ორბელიანის სასწალო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 2013 – დღემდე
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი “სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი“ / „ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია” / “სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო პრაქტიკა” / “სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I” 2012 – დღემდე
   ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 2007-2008

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია თანაავტორი არაპირდაპირი (ირიბი) მტკიცებულებების მნიშვნელობა ქართული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროცესის მიხედვით 2017 იხ. ბმული
  სადისერტაციო ნაშრომი, სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ავტორი „განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)“ 2012 იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე, 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით 2020 წლის აპრილი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66407 GEL 11077,92 GEL / 4331,6 GEL 84500 USD 7031,65 GEL სესხი, სესხი და იპოთეკა , 132000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 23500, GEL / სესხი, სესხი და იპოთეკა, 37000, GEL / აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს და საბა-უნში განხორციელებული აკადემიური საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავალი; სხვა შემოსავალში – უძრავი ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხა; დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 10896 GEL / 4730 GEL 45000 GEL სესხი, სესხი და იპოთეკა (გალარების პროგრამის ფარგლებში), 65000, GEL აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს და საბა-უნიში განხორციელებული აკადემიური საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავალი; დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 13620 GEL / 4462,5 GEL სესხი, სესხი და იპოთეკა(გალარების პროგრამის ფარგლებში), 65000, GEL / სესხი, სესხი და იპოთეკა(გალარება მოხდა ბანკ რესპუბლიკაში), 35000, USD აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-სა და საბა-უნიში განხორციელებული აკადემიური საქმიანობის შედეგად მიღებული ანაზღარურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 სესხი, სესხი და იპოთეკა (გალარების პროგრამის ფარგლებში), 65000, GEL / სესხი, სესხი და იპოთეკა, 35000, USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 14185.00 GEL 1500.00 GEL / 10634.98 GEL 6500.00 GEL სესხი, სესხი და იპოთეკა, 35000.00 USD ხელფასში – საქართველოს მთავარი პროკურატურის პროკურორის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ლექტორის და თსუ-ს ასისტენტ-პროფესორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მსმენლის სარგო. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო სისტემაში „კლანის“ არსებობის შესახებ კომენტარი ჟურნალისტებთან ბმული
  გირგვლიანის საქმეთსან დაკავშირებით კომენტარი ჟურნალისტებთან ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);