პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ზაალ მარუაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 24.06.1972
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  № 1 საშუალო სკოლა თერჯოლა 1989

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2002 წლის 1 ოქტომბიდან 2006 წლის 24 თებერვლამდე
  ფოთის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2001
  თერჯოლის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სს. ,,ინტერტრანსსერვისი-საზღვაო ვაჭრობა“ იურისტი
  შპს. ,,შოთა და კომპანია“ იურისტი
  შპს. ,,ჯე-ის“ იურისტი
  თერჯოლის რაიონის გამგეობა მრჩეველი თერჯოლა 1995
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფოთი, საქართველო სანივთო და საკორპორაციო სამართალი
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65994.71 GEL 0.000 0.000 65994.71 GEL 0.000 34400 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 0.000 25410.99 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 54407.04 GEL 0.000 0.000 54407.04 GEL 0.000 19886 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 3500 GEL 0.000 1305 USD 3500 GEL 1305 USD 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 12600 GEL 0.000 1300 GEL 13900 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 1726 GEL 0.000 0.000 1726 GEL 0.000 6000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2005 14090.77 GEL 0.000 0.000 14090.77 GEL 1516 GEL 1400 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2004 17536.25 GEL 0.000 0.000 17536.25 GEL 3000 GEL 0.000 “ხელფასში მოცემულია ხელზე აღებული და ანგარიშზე ჩარიცხული თანხების ჯამი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 8820 GEL 0.000 0.000 8820 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 8820 GEL 0.000 0.000 8820 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  “მოქალაქეები სასამართლოს მიმართ მაღალ ნდობას რომ აფიქსირებენ, ეს რეალობაა და ისიც რეალობაა, რომ სასამართლო სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობა მუდმივად იზრდება!” facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);