პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ზაზა მარტიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 04.07.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N79-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2008 მაგისტრი
  თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 3 ივნისი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 30 ოქტომბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 18 ივნისი, 2009 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2006-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს ”მირანდა 2000′ იურისტი თბილისი, საქართველო 2002-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2007-2009 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადამიანის უფლებები
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ DANIDA
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მტკიცებულებათა შეფასება სამოქალაქო პროცესში
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამუშაო ტექნიკა სამოქალაქო პროცესში, გადაწყვეტილების ჩამოყალიბება, აგებულება, დასაბუთება
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GTC
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ბავშვზე ზრუნვა
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / OSGF
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / OSGF
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კონკურენციის პოლიტიკა და სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საპატენტო სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: რელაციის მეთოდი, გადაწყვეტილების სტრუქტურა და დასაბუთება
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის სტანდარტები
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ლიზინგი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / USAID EPI
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საავტორო და სავაჭრო ნიშნების სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: დელიქტური სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საკორპორაციო სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კრედიტის უზრუნველყოფა
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მორიგების მეთოდიკა
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ზიანის ანაზღაურება
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: რელაციის მეთოდი – გადაწყვეტილების სტრუქტურა და დასაბუთება
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლებათა სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / GCA
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასამართლო მედიაცია
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და საქართველოს შრომის კოდექსი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / ILO
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევასთან დაკავშIრებულ
  სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების საკითხი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / CLDP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ლიზინგი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ECHR: პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლება; დისკრიმინაციის აკრძალვა
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: რელაციის ტექნიკა, მტკიცებულებათა შეფასება, მტკიცების ტვირთის გადანაწილება სამოქალაქო სამართალში
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კონკურენციის სამართალი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამართლიანი სასამართლოს უფლება
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / COE
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და მისი გამოყენება
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / COE
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “მომხმარებელთა უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონი
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: GIZ
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი საქართველო სემინარის ხელმძღვანელი 2016-2018
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  სამედიცინო დელიქტი; მორალური ზიანის უფლება ინფორმირების დარღვევის შემთხვევაში 2018 წლის 12 მარტი გადაწყვეტილება
  სტანდარტული პირობების ბათილობა 2016 წლის 30 სექტემბრი გადაწყვეტილება
  არასრულწლოვანის ქონების გასხვისებაზე კონტროლი 2015 წლის 4 ივნისი გადაწყვეტილება
  სახელმწიფოს მიერ ხანდაზმულობაზე მითითების უფლების შეზღუდვა 2015 წლის 19 მაისი გადაწყვეტილება
  ამორალური გარიგება 2015 წლის 10 მარტი გადაწყვეტილება
  ჩუქების და სამისდღეშიო რჩენა 2012 წლის 3 აპრილი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 61020 GEL 1728 GEL 0.000 62748 GEL 6000 GEL 2000 USD 70000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 4320 GEL 0.000 79745 GEL 5750 USD 70000 USD 1800 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74868.75 GEL 1770 GEL 0.000 76638.75 GEL 6000 USD 70000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74404.66 GEL 0.000 0.000 74404.66 GEL 5000 USD 8000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74525 GEL 0.000 0.000 74525 GEL 5000 USD 8000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 0.000 0.000 45800 GEL 6000 GEL 8000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46885 GEL 0.000 0.000 46885 GEL 4300 USD 22000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47329.2 GEL 0.000 0.000 47329.2 GEL 0.000 5000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46080 GEL 0.000 0.000 46080 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 21450 GEL 0.000 7100 GEL 28550 GEL 5000 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქებით მიღებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის ღირებულება 5000 ლარის ოდენობით და სტიპენდია 2100 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 13000 GEL 0.000 0.000 13000 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარები
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);