პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 16.06.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  დაბა კოჩუბეის საშუალო სკოლა დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია 2020 წლის 5 აგვისტოდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ივლისის N1/109 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე 2019 წლის 2 დეკემბრიდან 5 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N1/308 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 2 დეკემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N1/304 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია 2019 წლის 26 ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 26 ნოემბრის N1/292 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 24 ივნისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 20 ივნისის N1/131 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია 2019 წლის 3 ივნისიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 24 მაისის N1/63 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2017 წლის 5 ივნისიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის N1/179 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2017 წლის 29 მაისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის N1/174 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/110 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლის 25 ოქტომრბიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 24 ოქტომრბის N1/209 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2008 წლის 27 ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 17 ნოემბრის N1/210 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2008 წლის ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 17 ნოემბრის N1/208 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო 2008 წლის ნოემბრიდან 10 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 17 ნოემბრის N1/206 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2020 წლიდან
  შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის უფროსი 14.08.2007 – 17.11.2008
  შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი 13.07.2007 – 14.08.2007
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი 15.06.2006 – 13.07.2007
  დუშეთის რაიონული პროკურატურა პროკურორი 09.08.2005 – 15.06.2006
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი 03.05.2005 – 09.08.2005
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა პროკურატურის ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი 23.02.2005 – 03.05.2005
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი გამომძიებლი 16.03.2004-27.01.2005
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს გამომძიებლი 22.10.2003-15.03.2004
  დუშეთის რაიონული პროკურატურა გამომძიებელი 17.10.2001 – 22.10.2003
  დუშეთის რაიონული პროკურატურა გამომძიებლის ვაკანტურ თანამდებობაზე მყოფი სტაჟიორი 08.10.1999 – 17.10.2001
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  მიხეილ კალანდიას საქმე 25.02.2020 გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 68546,45 GEL 35000 USD სესხი, საბანკო სესხის მიღება, 41840, GEL სხვა შემოსავალში – ნივთის გასხვისებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 77855,96 GEL 8596,8 GEL სესხი, კრედიტის მიღება, 41840, GEL დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75375 GEL 13071,95 GEL სესხი, კრედიტის მიღება, 41840, GEL დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74712,5 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74604.84 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74475.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 61625.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 55950.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 55950.00 GEL 3000.00 GEL სხვა შემოსავალში – ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 54950.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 30944 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20369 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 9744 GEL / 6249 GEL ხელფასში – დუშეთის რაიონული და მცხეთა-მთიანეთის რაიონული პროკურატურის პროკურორის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 620 GEL (თვიურად) 720 GEL ხელფასში – მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის პროკურორის ანაზღაურება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევასთან დაკავშირებით კომენტარი მედიასთან ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);