პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო მამულაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 31.08.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  მე-12 საშუალო სკოლა თბილისი 1994

  უმაღლესი განათლება 

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 2002 – 2005 ასპირანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2020 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2009-2010
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარის თანაშემწე 2009-2010
  თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია წამყვანი სპეციალისტი 2002-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2013-2017
  შპს. საადვოკატო ბიურო „კაუზა“ დირექტორი თბილისი, საქართველო 2011-2012
  შპს. საადვოკატო ბიურო „ჭკადუა, მამულაშვილი პარტნიორები“ დირექტორი თბილისი, საქართველო 2011-2012
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი მკვლევარი თბილისი, საქართველო 2001-2002
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სტაჟიორი თბილისი, საქართველო 2001-2002
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2008-2009 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005
  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2002
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2001

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის გამო, მორალური ზიანის ანაზღაურების დაკისრება. 31 მაისი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66325.03 GEL 0.000 0.000 66325.03 GEL 0.000 7370 GEL 97700 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76295.93 GEL 0.000 0.000 76295.93 GEL 0.000 13525 GEL 97700 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 53952.5 GEL 0.000 0.000 53952.5 GEL 0.000 13525 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 25595 GEL 0.000 0.000 25595 GEL 0.000 7370 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 20675 GEL 0.000 0.000 20675 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 21491.2 GEL 0.000 0.000 21491.2 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 1300 GEL 0.000 0.000 1300 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);