პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გენადი მაკარიძე
 • დაბადებით თარიღი : 11.01.1976
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N2 საშუალო სკოლა თერჯოლა 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ქელბაქიანის სახელობის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ ქუთაისი 2006
  ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია საქართველო/ ქუთაისი 1998
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 11 იანვარი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კონსულტანტი 2012
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კანცელარიის განყოფილების სამოქალაქო საქმეთა სექტორის უფროსი 2008-2010
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2007-2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2007-2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია კურიერი 2005-2007
  თერჯოლის რაიონული სასამართლო დარაჯი 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ტესტის შექმნის მეთოდოლიგია”
  თარიღი: 2020 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ თბილისი
  დაფინანსების წყარო: Naec
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, მათ შორის არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკა და მასთან დაკავშირებულისხვა საკითხები
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/წყალტუბო
  დაფინანსების წყარო: გაეროს ბავშვთა ფონდი / გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  დომენური სახელის გადაცემა, ინტერნეტ საიტის მონაცემების გადაცემა, საზოგადოების პარტნიორობიდან გარიცხვა, ზიანის ანაზღაურება. 2018 წლის 27 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 45943,18 GEL 22626,25 GEL 68 569, 43 GEL სესხი, 28000 USD სესხი ,50000 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი თბილისის საქალაქო [ 01.01.2019 17.09.2019] და თბილისის სააპელაციო სასამართლოებში [18.09.2019 31.12.2019 ] მოსამართლის თანამდებობიდან. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 30.06.2016-30.06.2026 და 30.03.2019-25.03.2025 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 285 GEL 76 560 GEL სესხი 28000 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდში: 30.06.2016-30.06.2026 “
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 540 GEL 74 715 GEL 1200 USD 2900 GEL სესხი 28000 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდში: 30.06.2016-30.06.2026
  ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618,75 GEL 825 GEL 74 443, 75 GEL 1000 USD სესხი 28000 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდში: 30.06.2016-30.06.2026
  ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418.00 GEL 1050.00 GEL 75 468 GEL 7000.00 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275.00 GEL 73275.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000.00 GEL 41000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 25354.76 GEL 2000.00 GEL 27 354, 76 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოდან [მოსამართლე] და საქართველოს უზენაესი სასამართლოდან [კონსულტანტი]. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 9200.00 GEL 9200.00 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა