პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი მაისურაძე
 • დაბადებით თარიღი : 31.05.1972
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  #2 საშუალო სკოლა თელავი 1989

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამხედრო მომზადებისა და ფიზიკური აღზრდის სპეციალობა თელავი, საქართველო 1999
  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009 დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011 დოქტორანტი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22 თებერვალი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 4 იანვარი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 31 ოქტომბერი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2011 გადაწყვეტილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2011 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 15 ოქტომბერი, 2010 გადაწყვეტილება
  საგარეჯოს რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 14 ივნისი, 2007 გადაწყვეტილება
  ლაგოდეხის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2005-2011 10 წლის ვადით
  თელავის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2003-2005
  თიანეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  თელავის საპასპორტო, მოსახლეობის რეგისტრაციისა და სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის სამსახური მრჩეველი თელავი, საქართველო 2005
  შს თელავის სამმართველოს ს.ს.ს განყოფილება გამომძიებელი თელავი, საქართველო 2005
  თელავის რეგიონალურ სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი თელავი, საქართველო 1999
  კოოპერატივი ”მეტეხი” იურისტი 1993-1999
  თელავის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა გამომძიებლის / პროკურორის თანაშემწე თელავი, საქართველო 1992-1996
  თელავის საგზაო სამმართველო მუშა თელავი, საქართველო 1989-1992
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  აღსრულების ეროვნული ბიურო აღმასრულებლის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საკვალიფიკაციო გამოცდა
  სახელმწიფო რეესტრის საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თელავი, საქართველო სამართალდამცავი ორგანოები; სამართალმცოდნეობა; სასჯელაღსრულებითი სამართალი; შრომის სამართალი; საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება; 2006-2011
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თელავის ფილიალი) თელავი, საქართველო 2004 -2006
  თიანეთის მირზა გელოვანის სახელობის საშუალო სკოლა თიანეთი, საქართველო 2000-2002
  თიანეთის სახელმწიფო მრავალდარგოვანი კოლეჯი თიანეთი, საქართველო 2000-2002
  თელავის სამხედრო ტექნიკური სკოლა თელავი, საქართველო სამართალმცოდნეობა 1993-1999
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 66330,84 GEL 0.000 0.000 66330,84 GEL 23.85 EUR 355.44 GEL 40000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2019 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 23.7 EUR 309.69 GEL 74000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 74175 GEL 0.000 0.000 74175 GEL 23.28 EUR 150 GEL 24000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 73592 GEL 0.000 0.000 73592 GEL 22.83 EUR 24000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 59686 GEL 0.000 0.000 59686 GEL 0.000 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73309 GEL 0.000 0.000 73309 GEL 0.000 29500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 48100 GEL 0.000 0.000 48100 GEL 0.000 29500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 42195 GEL 0.000 0.000 42195 GEL 0.000 25500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45609 GEL 0.000 0.000 45609 GEL 0.000 18500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 41359 GEL 0.000 0.000 41359 GEL 0.000 24500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 32200 GEL 0.000 0.000 32200 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 27473.3 GEL 0.000 0.000 27473.3 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 18400 GEL 0.000 0.000 18400 GEL 0.000 5500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 17400 GEL 0.000 0.000 17400 GEL 0.000 5500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 2925-3125 GEL 0.000 0.000 2925-3125 GEL 2800 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 3550-4050 GEL 0.000 0.000 3550-4050 GEL 5000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);