პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვეფხია ლომიძე
 • დაბადებით თარიღი : 13.01.1967
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  რკინიგზის N2 საშუალო სკოლა თბილისი 1984

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1987-1992 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვარი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016-2017
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2005-2007
  ისანი-სამგორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა ასიცოაციის წევრი, ადვოკატი 2009-2016
  გენერალური პროკურატურა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი 1994-1999
  მთაწმინდისა და გლდანის რაიონის პროკურატურა გამომძიებელი 1993-1994
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის არსი, დანაშაულის ობიექტურ მხარე და სასჯელის მიზანი. სააპელაციო საჩივარი არ დააკმაყოფილა. (2018-06-29) გადაწყვეტილება
  დაცვის მხარემ მოითხოვა სსკ-ის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დანაშაულში მსჯავრდებულის გამართლება. სააპელაციო სასამართლომ საჩივარი არ დააკმაყოფილა. (2018-04-16) გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა პროკურორის საჩივარი, რადგან საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულებების საერთო ანალიზი იძლევა ერთმნიშვნელოვანი უტყუარი დასკვნის გამოტანის საფუძველს. (2018-10-26) გადაწყვეტილება
  ოჯახში – ქმრის მიერ ცოლზე განხორციელებული ძალადობა (2018-10-18) გადაწყვეტილება
  ოჯახური ძალადობა და ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შეძენა-შენახვა. (2018-06-13) გადაწყვეტილება
  სსკ-ის 362-ე მუხლის შინაარსი (2018-10-26) გადაწყვეტილება
  ოჯახში ძალადობა. (2018-10-22) გადაწყვეტილება
  ოჯახში ძალადობა. (2018-12-12) გადაწყვეტილება
  პირის მიერ (სხვა პირებთან ერთად) არასრულწლოვნისთვის უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთა მასზე ქორწინების მიზნით. (2018-07-10) გადაწყვეტილება
  აზერბაიჯანის მოქალაქის მიერ საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთა. (2018-07-23) გადაწყვეტილება
  საქართველოს მოქალაქის მიერ საბჭოთა კავშირის დროს გაცემული ერთი კატეგორიის (C) მართვის მოწმობის გაყალბება, რა დროსაც მასში, ყალბად მიეთითა მეორე კატეგორიაც(B). (2018-06-27) გადაწყვეტილება
  სასამართლომ შეცვალა გამამტყუნებელი განაჩენი და დაადგინა გამამართლებელი განაჩენი სსკ-ის 353-ე მუხლის მე-2 ნაწილთან დაკავშირებით წარდგენილ ბრალდებაზე. (2018-09-13) გადაწყვეტილება
  ოჯახური ძალადობის შემთხვევა, კერძოდ, არასრულწლოვნის თანდასწრებით ჩადენილი ძალადობის აქტი ოჯახის წევრის მიმართ. (2018-06-13) გადაწყვეტილება
  სასამართლომ დაამტკიცა საპროცესო შეთანხმება ბრალდების მხარესა და მსჯავრდებულებს შორის სააპელაცო განხილვისას. (2018-04-20) გადაწყვეტილება
  თაღლითობის მცდელობა (2018-05-22) გადაწყვეტილება
  საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. (2018-07-23) გადაწყვეტილება
  თვითნებობა. გადაწყვეტილება
  ოჯახში ძალადობა. (2018-03-23) გადაწყვეტილება
  რასობრივი დისკრიმინაცია. (2018-04-20) გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68237,55. GEL 112200. GEL 180437,55. GEL სესხი, საქართველოს ბანკთან დადებული ხელშეკრულება, 56300. EUR “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართის გაყიდვით მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2019 74,331 GEL 221000. GEL 14000. GEL 309331. GEL სესხი, ს/ს “თიბისი ბანკთან” დადებული ხელშეკრულება, 128000. EUR. სესხი, ლიბერთი ბანკთან დადებული სესხის ხელშეკრულება, 5100. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული ორი საცხოვრებელი ფართის, ასევე მიწის ნაკვეთის გაყიდვით მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2018 84317,5. GEL 84317,5. GEL სესხი, ს/ს “თიბისი ბანკთან” დადებული ხელშეკრულება, 128000. EUR. სესხი, ფულადი თანხა, 8000. GEL დეკლარაცია
  2017 50400. GEL 30295. USD 4400. GEL 54800. GEL 30295. USD სესხი, 128000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 28000. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია ბინისა და ავტომანქანის გაყიდვის შედეგად მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2016 50400. GEL 50400. GEL 8500. USD სესხი, 100000. USD  “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2015 12000. GEL. 6000. GEL 18000. GEL 6000. GEL სესხი, 81000. USD. სესხი, 22500. USD. სესხი, 8000. USD  “ხელფასის” გრაფაში მითითებულია იურიდიული მომსახურებისა და დირექტორის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2007 18650. GEL 18650. GEL 500. GEL. 2000. GEL. 972. GEL სესხი, 4000. USD. სესხი, 3500. USD “დანაზოგის” გრაფაში მოცემულია ანაბარი. დეკლარაცია
  2006 19800. GEL 19800. GEL სესხი, 4000. USD. სესხი, 3500. USD. სესხი, 2700. GEL დეკლარაცია
  2005 14000. GEL 14000. GEL დეკლარაცია
  2004 7000. GEL 15000. GEL 22000. GEL 15000. USD “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია მანქანების გერმანიიდან ჩამოყვანისა და თბილისში რეალიზაციის შედეგად მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2003 5200. GEL 1500. GEL 6700. GEL 10000. USD  “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოცემულია მცირე ბიზნების საფუძველზე მიღებული თანხა, ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2002 4800. GEL 3000. USD 4800. GEL 3000. USD 12000. USD  “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოცემულია მცირე ბიზნების საფუძველზე მიღებული თანხა, ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2001 4800. GEL 3000. USD 4800. GEL 3000. USD 12000. USD  “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მოცემულია მცირე ბიზნების საფუძველზე მიღებული თანხა, ხოლო “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2000 4800. GEL 4800. GEL 10000. USD  “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  1999 4800. GEL 4800. GEL 12000. USD  “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების შესახებ “ექსპრესნიუსი” ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური კი 1985-1987 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა