პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მზია ლომთათიძე
 • დაბადებით თარიღი : 16.09.1964
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე




  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 15 საშუალო სკოლა თბილისი 1982

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1989 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2012 წლის 5 მარტი გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2012
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2000-2005
  თბილისის ნაძალადევის რაიონის სასამართლო სხდომის მდივნი და კანცელარიის გამგე 1981-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის საბჭო კანცელარიის გამგე საქართველო/თბილისი 1999-2000
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 26 მარტის განაჩენება, რომლითაც ერთი პირი სსკ-ის 117-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით წარდგენილ ბრალდებაში ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა, ხოლო მეორე პირის მიმართ – სსკ-ის 117-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდა სსკ-ის 117-ე მუხლის პირველ ნაწილზე. 19 თებერვალი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების პროკურორის სააპელაციო საჩივრების მოთხოვნები და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 14 სექტემბრის განაჩენი, რომლითაც პირი ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა საქართველოს სსკ-ის 344-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში. 10 ნოემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ორი მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის სააპელაციო საჩივრების მოთხოვნები და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 03 თებერვლის განაჩენი, რომლითაც ერთი პირი ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 19,177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის, ხოლო მეორე – ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 19,177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის 28 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ განიხილა დაზარალებული სააქციო საზოგადოების წარმომადგენლის ინტერესების დამცველი ადვოკატის საჩივარი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის შესახებ, სადაც ძალაში დატოვა გამამართლებელი განაჩენი. 21 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის სააპელაციო საჩივარი და ძალაში დატოვა გორის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 29 დეკემბრის განაჩენი, რომლითაც პირი ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 381-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და სსკ-ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენაში 07 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურორის სააპლაციო საჩივარი, რომლითაც ის სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტითა და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დანაშულში გამართლებული პირის დამნაშავედ ცნობას ითხოვდა 31 მარტი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  პირს ბრალი ედებოდა მოწმის მიერ არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემაში. როგორც პირველმა, ისე სააპელაციო ინსტანციამ გაამართლა იგი, რადგან არსებითი განხილვისას დადგინდა, რომ პირმა სათანადოდ არ იცოდა ქართული ენა, არც თარჯიმანი მონაწილეობდა მისი დაკითხვისას, შესაბამისა, მტკიცებულებათა მოპოვება მოხდა არსებითი დარღვევით. პირს არ ჰქონია მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლის მიზანი. 10 მარტი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა ბრალის დამძიმებასთან დაკავშირებით, მხედველობაში მიიღო რომ ბრალდებულს ჩედენილი ჰქონდა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული წინასწარი განზრახვითა და დაგეგმვით ახალგაზრდა ქალის მიმართ. 18 დეკემბერი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  არ დაკმაყოფილდა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა საპროცესო შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით მე-3 მუხლის 11 ნაწილზე დაყრდნობით მიუხედავად ბრალდებულის აღიარებისა და საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებისა 24 თებერვალი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე მსჯავრებულის შუამდგომლობა 15 იანვარი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ არ გაიზიარა აპელანტის, ბრალდების მხარის მოსაზრება და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 17 ივნისის განაჩენება, რომლითაც პირი ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ საქართველოს სსკ-ის 19,25,344-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედებისთვის წარდგენილ ბრალდებაში. 23 დეკემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც ითხოვდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 19 ივნისის განაჩენში ცვლილებების შეტანას, კერძოდ: სსკ.-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და სსკ-ის 177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილ ბრალდებაში გამამართლებელი განჩენის დადგენას, ხოლო სსკ-ის 273-ე მუხლით დანიშნული სასჯელის შეცვლას ჯარიმით. 03 დეკემბერი, 2014 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73,950.85 GEL 73,950.85 GEL დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 67,740 GEL 1259.18 GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 81,775 GEL 700 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2016 81,113 GEL 81,113 GEL 800 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2015 81,999 GEL 81,999.GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL დეკლარაცია
  2014 81,335 GEL 81,335.GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000, GEL დეკლარაცია
  2013 50,120 GEL 50,120 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000, GEL დეკლარაცია
  2012 48,315 GEL 48,315 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000 GEL დეკლარაცია
  2011 47,429 GEL 47,429 GEL დეკლარაცია
  2010 46,350 GEL 46,350 GEL სესხი, თანხა, 3696 GEL დეკლარაცია
  2009 40,723 GEL 40,723 GEL დეკლარაცია
  2008 39,997 GEL 39,997 GEL დეკლარაცია
  2007 27,184 GEL 27,184 GEL დეკლარაცია
  2006 25,785 GEL 25,785 GEL დეკლარაცია
  2005 14,810 GEL 14,810 GEL დეკლარაცია
  2004 7,926.66 GEL 3,299.30 GEL 11,225.96 GEL 1,800 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლის ანაზღაურება და გრანტი, დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2003 8,085 GEL 2,000 USD 401 GEL 8,486 GEL 2000 USD სხვა შემოსავალში მითითებულია გრანტის ოდენობა და ექსპერტული მომსახურების გაწევისათვის მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2002 10,190 GEL 1,532 GEL 11,722 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის სამინისტროსთვის, ტესტირების კომისიაში გაწეული სამუშაოსათვის მიღებული ერთჯერადი ანაზღაურება დეკლარაცია
  2001 9,621 GEL 9,621 GEL დეკლარაცია
  2000 3,740 GEL 980 GEL 4,720 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია Tacis -ის პროექტის ფარგლებში მიღებული თანხა დეკლარაცია
  1999 ამ წლის დეკლარაციაში შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არ არის მითითებული დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატგეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა