პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ლაკერბაია
 • დაბადებით თარიღი : 24.04.1981
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ჩიკაგო-კენტის ამერიკული სამართლის სკოლა 2015 მაგისტრატურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2012-2016 დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სოხუმის ფილიალი) იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 4 იანვარი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 4 იანვარი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2006-2009
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სასამართლო 2005-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს დირექტორთა ინსტიტუტი იურისტი თბილისი, საქართველო 2012-2015
  იურიდიული კომპანია ”ერისთავი და პარტნიორები” უფროსი იურისტი/ასოცირებული პარტნიორი თბილისი, საქართველო 2011-2015
  აფხაზეთის ა/რ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სპეციალისტი სოხუმი, საქართველო 2001-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2010 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Corporate Governance Board Leadership P
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი: სკოპიე, მაკედონია
  დაფინანსების წყარო: NA, International Financial Corporation
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Business Law Issues
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Control Environment
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი: სარაევო, ბოსნია ჰერცოგოვინა
  დაფინანსების წყარო: NA, International Financial Corporation
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Role of Lawyers in Corporate Governance
  თარიღი: მარტი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს დირექტორთა ინსტიტუტი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: National Symposium on Commercial Law
  თარიღი: მარტი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კორპორაციული მართვა
  თარიღი: ივნისი, 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: NA, International Financial Corporation
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადამიანის უფლებები საერთაშორისო და რეგიონალურ სამართალში
  თარიღი: 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: დისკრიმინაციის აკრძალვა
  თარიღი: 2017
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ოჯახური ძალადობა
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამართლიანი სასამართლოს უფლება
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გამოხატვის თავისუფლება
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Competition Law Advocacy
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: European Bank for Reconstruction and Development დიდი ბრიტანეთის დახმარებით
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოსამართლო ეთიკა
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2012-2019
  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2015-2019
  კავკასიის სამართლის სკოლა თბილისი, საქართველო 2012 / 2017-2019
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017 / 2019
  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2019
  სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო 2019
  საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი თბილისი, საქართველო 2019
  IRZ თბილისი, საქართველო 2019

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი თანაავტორი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი (ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის გზა) 2018 ბმული
  სტატია ავტორი Where is the Boundary between Freedom of Expression and a Person’s Honor, Dignity and Business Reputation – Some Examples from the Georgian Court Practice 2016 ბმული
  ავტორი The Right to Withdraw in European Consumer Law 2015
  ავტორი Standards of Informed European Consumer in European Contract Law 2015
  ავტორი Effects of Property Rights on The Law of Obligation 2015
  თანაავტორი Tasks in General Part of Private Law and in Property Law 2014
  ჟურნალი ავტორი Refinement of the Right to Reject a Contract Under Civil Code of Georgia 2016
  ჟურნალი თანაავტორი European Standard for Informed Consumer 2015 ბმული
  ავტორი ხელშეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული. სახელშეკრულებო სამართლის შედარებითი ანალიზი ბმული
  ავტორი ხელშეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული. სახელშეკრულებო სამართლის შედარებითი ანალიზი (სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330.84 GEL 27200.36 GEL 300 EUR 0.000 300 EUR 93531.2 GEL 865 GEL 30000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 81885 GEL 31051 GEL 20000 GEL 132936 GEL 984 GEL 34550 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების ნასყიდობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 64575 GEL 24025 GEL 0.000 88600 GEL 0.000 34802.5 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73356.25 GEL 15945 GEL 6985 GEL 1365 EUR 96286.25 GEL 1365 EUR 0.000 30252.5 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია სახელფასო დავალიანების და კვლევითი სტიპენდიის სახით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 29520 GEL 8352 GEL 7150 GEL 45022 GEL 0.000 10600 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია დაზღვევის ანაზღაურებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 17521 GEL 6252 GEL 0.000 23773 GEL 0.000 7000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 17531.25 GEL 1500 GEL 0.000 19031.25 GEL 0.000 1999.99 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 21208 GEL 1851 GEL 0.000 23059 GEL 0.000 5200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები მადლობის სიგელი: ELSA (2014), მსოფლიო ბანკი (2014), მსოფლიო ბანკი (2013).
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);