პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ია ლაბაძე
 • დაბადებით თარიღი : 31.05.1981
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №158 საშუალო სკოლა თბილისი 2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 15 ივლისი, 2019 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 16 ოქტომბერი, 2012 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2006-2011
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2005-2006
  თბილისის საოლქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2005
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იურიდიული კავშირი ,,თანამდგომა” ადვოკატის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2003-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 62703.57 GEL 0.000 0.000 62703.57 GEL 0.000 29660, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67875 GEL 1800 GEL 0.000 69675 GEL 0.000 33260 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 64500 GEL 0.000 0.000 64500 GEL 0.000 55660 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 64000 GEL 0.000 8317.22 GEL 72317.22 GEL 0.000 26000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია სადაზღვევო ანაზღაურებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 64800 GEL 0.000 0.000 64800 GEL 155 GEL 59000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 დეკლარაცია არ იძებნება ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 0.000 4300 USD 56000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 8268 GEL 0.000 9000 GEL 17268 GEL 0.000 23000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 13329.6 GEL 0.000 0.000 13329.6 GEL 0.000 7000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);