პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ქეთევან კუჭავა
 • დაბადებით თარიღი : 24.11.1973
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №29 საშუალო სკოლა ქუთაისი 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ქუთაისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2007-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006-2011
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2004-2005
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 2005-2006
  ქ. ქუთაისის მერია იურიდიული განყოფილების უფროსი ქუთაისი, საქართველო 2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988.68 GEL 0.000 5500 GEL 71488.68 GEL 819.11 GEL 4.86 USD 15000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 767.61 GEL 4.74 USD 15000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 1300 GEL 76725 GEL 719.49 GEL 14622.04 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ქირავნობიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 41846 GEL 0.000 0.000 41846 GEL 670 GEL 14410 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 81962.5 GEL 0.000 0.000 81962.5 GEL 14980 GEL 14165 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 81315 GEL 0.000 0.000 81315 GEL 14000 GEL 13000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 52620 GEL 0.000 0.000 52620 GEL 21000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 43899 GEL 0.000 0.000 43899 GEL 15000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 46641 GEL 0.000 0.000 46641 GEL 15000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 51895 GEL 0.000 0.000 51895 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40337 GEL 0.000 0.000 40337 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 32559 GEL 0.000 0.000 32559 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 21106 GEL 0.000 0.000 21106 GEL 0.000 7700 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20405 GEL 0.000 1140 GEL 21545 GEL 18960 GEL 4000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კონსულტანტის სამუშაოს შესრულებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 525 GEL 0.000 2400 GEL 2925 GEL 0.000 0.000 “ხელფასში” ასახულია ქუთაისის საოლქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის სამუშაოს შესრულებით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კონსულტანტის სამუშაოს შესრულებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);